Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

20 Şubat 2006

Filistin'de seçimleri kazanan ve terörist yöntemleri benimsediği bilinen Hamas örgütünün liderinin, daha henüz hükümet kurulmadan Ankara'yı ziyaret etmesi ve bu ziyaretin Hükümet adına değil AKP adına kabul edildiğinin bildirilmesi, göründüğünden çok daha ciddi sorunları birlikte getirmiştir.

Birinci sorun, hiç kuşku yoktur ki, Hükümet'te olan AKP'nin kendi Hükümeti'nden bağımsız bir dış politika izleyip izlemediğidir.

Bir muhalefet partisinin, hükümetin resmi politikası dışında temaslar yapması doğaldır, bir muhalefet partisi kendini doğrudan doğruya hükümetin dış politikasıyla bağlı görmeyebilir.

Ama bir iktidar partisinin, hükümetten bağımsız bir dış politika izlemesi duyulmuş bir şey değildir; tamamen, iktidar partisi ile kendi hükümeti arasındaki (akıl ve mantık almaz) bir farklılığa işaret eder.

İkinci sorun, uluslararası ilişkiler bağlamında, dünyanın terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın, Türkiye'nin de kabul ettiği bu terörist statüsüne karşın, bir parti adına bile olsa, iktidar tarafından resmen muhatap alınmış olmasıdır (unutulmamalıdır ki, Hamas, AB'nin de terör örgütleri listesindedir ve Türkiye bu anlaşmayı imzalamıştır).

Türkiye bu davranışı ile uluslararası kamuoyundaki güvenilirliğine gölge düşürmüştür; bu nokta son derece önemlidir, çünkü Türkiye'nin PKK ile uluslararası düzeydeki mücadelesi doğrudan doğruya bu terör örgütleri listesine dayalı olarak sürdürülmektedir.

Nitekim, bu ziyaretten rahatsız olan İsrail, derhal PKK benzetmesi yapmıştır.

Üçüncü sorun, AKP'nin uluslar arası düzeyde, radikal İslamcı siyasal hareketlere yakın durmasından kaynaklanmaktadır.

Laik ve demokratik bir rejiminin hükümet temsilcisi olan AKP, köktendinci geçmişini reddeden, muhafazakar bir kimliğe sahip olduğunu öne sürmektedir.

Uluslararası düzeyde, köktendinci bir yaklaşıma sahip olan bir terör örgütü ile, bu örgütün, Filistin Hükümeti'ni kurup kuramayacağı ve İsrail'e karşı (terörizme dayalı) tutumu belli değilken ilişki kurulması, AKP'nin laik ve demokratik rejime karşı önyargılı olup olmadığı konusunu bir kez daha gündeme getirmiştir.

Nihayet, dördüncü bir nokta, AKP ile Dışişleri Bakanlığı arasında ortaya çıkan bu ayrışmanın, Hükümet ile Devlet arasında, Cumhurbaşkanlığı, Silahlı Kuvvetler, Üniversiteler ve yargı konularında artık iyice belirginleşmiş olan çekişme ve çelişkilerin bir yansıması olup olmadığıdır:

Nereden bakılırsa bakılsın, Hamas'ın Türkiye ziyareti, hele bu ziyaretin Hükümet adına değil de AKP adına kabul edilmiş olması, hiç de devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir olay gibi görünmemektedir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional