Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

6 Haziran 2005

Fransa ve Hollanda seçmenlerinin Avrupa Birliği Anayasası'na "Hayır" demelerinin bizi etkilemeyeceğini belirtenler doğru söylemiyorlar.

AB, bu hayırlardan sonra artık genişleme sürecine eskisi gibi bakamayacaktır.

Türkiye'ye zaten eşit ve adil tam üyelik yerine "imtiyazlı ortaklık" yolunu açmış olan AB, bundan sonra iyice bu hedefe odaklanacaktır.

Bunun pek çok sonucu olacaktır.

Ama bence en önemli sonuç, AB ölçütlerini, (Kopenhag kriterlerini) içerdeki amaçlarını gerçekleştirmek için kullanan iktidarın, bundan sonra, kendi dinci anlayışına ters düşen ölçütler karşısında çok daha rahat davranma şansını kullanacak olmasıdır.

Merkezi siyaseti parçalayarak, kendi eğitim ve hukuk anlayışını topluma egemen kılan iktidar, türban ve konularda laik ve demokratik rejimi koruyucu ilkeler bakımından AB'yi daha rahat görmezden gelebilecektir.

Türkiye'deki laik ve demokratik rejim hızla ekseninden kayıyor.

Bu kayışı engelleyeceği varsayımıyla bel bağlanan AB ise, Türkiye'yi kendi yazgısına terk edecekmiş gibi görünüyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional