Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

31 Ekim 2005

Malatya çocuk yuvasındaki dayak ve şiddet skandalı neden oldu, nasıl önlenebilir?

Bir ülkedeki olumsuzluk ve sorunların bir numaralı sorumlusu hiç kuşkusuz siyasal iktidardır.

Tabii bazı sorunlar yılların birikimiyle oluştuğu için bu tür sorunları kucağında bulan iktidarların, kendilerinden önceki yönetimleri suçlamaları doğaldır; ama yine de unutmamak gerekir ki birikmiş olumsuzlukları düzeltmek için harekete geçmek başka, sorunları adeta seyredere gibi onlara teslim olmuş bir kadercilik başkadır.

Çocuk yurtları sorunu hiç kuşkusuz yeni oluşmuş bir sorun değildir ama, iktidarın da bu sorunu çözmek yerine, onu ağırlaştıracak eylemler yapmış olduğu, bu nedenle de bu sorunun sorumluluğunu sırtında taşıdığı bir gerçektir.

İktidar, sorunu hemen "eğitimsiz kadroların" sırtına yüklemiştir.

Ama iktidarın, yetersiz ve eğitimsiz olan bu kadroları düzeltmek yerine din eğitimi almış personeli, insan bilimlerinde uzmanlık isteyen işleri yönetmek için atayarak daha da bozduğu kamuoyuna yansıyan bilgilerden açıkça anlaşılmaktadır.

Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Çocuk Esirgeme Kurumu'nun birleştirilmesiyle ortaya çıkan bürokratik örgütlenme, hemen hemen her iktidarın "kendi kadrolarını" işe yerleştirdiği, büyük ölçüde "siyasallaşmış" bir nitelik taşır.

Oysa Türkiye'de bu konuda eğitimli uzman yetersizliği yoktur.

Sosyal Hizmet Uzmanları (yani Sosyal Çalışmacılar), eğitimciler, psikologlar, pedagoglar ve pek çok benzeri meslek uzmanı gençler ülkemizde bol bol yetiştirilmektedir.

Bu tür yuvalarda ise böyle uzmanlar için verilmiş kadrolar vardır; sorun bu kadrolara ehil insanların atanması sorunudur.

Kısacası, çocuk yuvalarında yaşanan sorunun birinci nedeni gerçekten de "eğitimli ve yeterli personel" sorunudur ve iktidar bu sorunun ortaya çıkmasında birinci derecede sorumludur, çünkü bu sorunu çözmek yerine, yaptığı atamalardaki uygunsuzluklarla daha da ağırlaştırmıştır.

Sorunun çözümü için ilk adım, bu yuvalardaki kadrolara işin uzmanlarının atanması ile atılabilir.

Daha sonra yapısal olarak alınacak en önemli önlem, bu yuvaların yapı ve işleyişlerinin şeffaflaştırılması, toplumun çeşitli kesimlerinin yönetime ve hizmetlere katılımlarının sağlanması olacaktır.

Tabii böyle bir şeffaflık, iktidarın işine gelmeyebilir ama, sorunun başka bir çözümü de yoktur.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional