Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

2 Mayıs 2005

Türkiye hiç bu denli belirgin çizgilerle ayrışmamıştı:

Bir yanda Cumhurbaşkanlığı, yargı, üniversiteler, bir grup aydın ve silahlı kuvvetler, öte yanda hükümet ve ona destek veren büyük medya.

Neden böyle oldu?

Bu ayrışma, iç ve dış sorunlar açısından bir anlam ifade ediyor mu?

"Neden böyle oldu" sorusunun yanıtını hükümetin siyasal ve bürokratik tutumunda aramak gerekir:

Başta Başbakanlık Müsteşarı olmak üzere, "laik ve demokratik" düzeni "İslami demokrasiye" dönüştürmek gibi hem kuramsal hem de uygulamalı açıdan olanaksız bir amaca yönelik bir kadrolaşma, türban ve benzeri sorunları gündemde tutan bir siyasal tutum, bu ayrışmanın temel eksenini oluşturuyor gibi görünüyor.

Başbakan, AKP'nin merkez bir sağ parti niteliği kazanmasını istediğini söylüyor ama gerek kadrolaşma eylemleri, gerekse siyasal gündemi bu arzusuna ters düşen eğilimleri belirliyor.

Son günlerde oluşan "milliyetçi tepkilerin" "dinci" çizgi ile bütünleşme eğilimi göstermesi, bu oluşumun demokrasiyi tehdit eden çizgilere ulaşmasındaki ideolojik-toplumsal tehlikeyi vurguluyor.

Avrupa Birliği'nin içindeki bazı ögelerin ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi bir "Ilımlı İslam Devleti" olarak algılamaları, ya da böyle görmek istemeleri, bu tehlikeyi daha somut hale getiriyor.

Anayasa'da belirtildiği biçimiyle "laik ve demokratik bir sosyal hukuk devleti" olarak tanımlanmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel özelliklerini korumak da yukarda saydığım kurumlara düşüyor.

Peki hükümet ile devletin bazı kurumlarını ve bazı kamuoyu kesimlerini karşı karşıya getiren bu ayrışma iç ve dış sorunlarda bir farklılık ekseni oluşturuyor mu?

Hiç kuşkusuz, "laik ve demokratik Türkiye"yi koruma çizgisinde oluşan bu ulusal tepki, Avrupa Birliği ile bütünleşme, Kıbrıs sorunu, Irak savaşı, Güneydoğu sorunu gibi sorunlarda da bir ayrışmayı gösteriyor.

Dış güçler olarak Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin "laik ve demokratik" yapısına saygılı bir tavır sergilemeleri, ülkemizin uluslar arası platformlardaki ittifaklarından doğan yükümlülüklerini daha sarsıntısız bir biçimde yerine getirmesine yardımcı olacaktır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional