Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

1 Ağustos 2005

Türkiye Sorunlarını ABD ve AB ile Çözmek Zorunda Görünüyor.

Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu sorunları çok kabaca, terör, Kıbrıs, Ermeni iddiaları, ekonomik kalkınma ve demokrasinin geliştirilmesi olarak belirleyebiliriz.

Tabii bu sorunların başında terör gelmektedir.

Çünkü terör hem ekonomik kalkınma hem de demokratikleşme yolunda ciddi bir engel oluşturmaktadır.

Teröre yakından bakıldığında ise, bunun hem AB ülkeleri hem de Irak'ta komşumuz olan ABD tarafından doğrudan veya dolaylı olarak desteklendiğini görmekteyiz:

Gerek ayrılıkçı terör örgütü PKK/Konrga-gel'in örgütlenmesine ve etkinliklerine AB ülkelerinden destek verildiğini, gerekse bu örgütün vurucu güçlerinin ABD'nin kontrolünde olan Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızdığını biliyoruz.

O halde yapılacak şey açıktır:

AB ve ABD ile bu konuda masaya oturmak ve kartları açmak.

Türkiye bu konuda enerjik bir tavır izlemedikçe ne AB ile bütünleşme süreci, ne demokratikleşme ne de ekonomik kalkınma sorunlarını çözebilecektir.

Tabii Kıbrıs ve Ermeni iddiaları sorunları, doğrudan doğruya dış politikaya bağlı olduğundan, bunların çözümü için AB ve ABD'nin belirleyici rol oynadığını ayrıcı vurgulamaya bile gerek yok.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional