Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

19 Eylül 2005

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya Niye Gitti? Bu Gezi'den Ne Elde Etti?

Hükümete yakın kaynaklara bakarsanız, Başbakan Amerika'ya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilecek olan geçici üye için, Türkiye adına destek istemeye, yani kulis yapmaya gitti.

Ama yine gelen haberleri çözümlediğinizde bu tür bir etkinliğinin en azından vurgulanmadığını görüyoruz.

Bunun yerine özellikle etnik ayrımcılık ve PKK-Kongra Gel konusunda Amerika'dan destek istediği anlaşılıyor.

Peki ne almış bu konuda?

ABD Bakanı Bush onun koluna girmiş ve bu konuyu Irak'ın geçici Cumhurbaşkanı Kürt lider Celal Talabani ile konuştuğunu söylemiş.

Ayrıca Talabani ile buluşmuş ve Talabani, bu konuda Türkiye'ye destek vereceğini belirtmiş.

Gerek Bush'un gerekse Talabani'nin geçmişteki davranışları düşünüldüğünde bu sözlerin pek bir anlamı olmadığı siyasal yorumcuların vurguladıkları bir gerçek.

Peki Başbakan hangi somut kazanımlarla dönüyor Türkiye'ye?

Amerikan Kongresi'ne verilen Ermeni Soykırımı önergeleri alt komisyonda kabul edilmiş, çünkü Amerikalılar Irak Savaşı sırasında kendilerine yeterince destek vermeyen Türkiye'yi cezalandırmak istiyorlarmış.

Hiçbir ciddi çağdaş ve anlamlı bir siyasal ve ekonomik programı olmadan iktidara gelen, İslamcı politikacıların oluşturduğu AKP, bu boşluğu Washington-Brüksel ekseninde oluşturduğu iç ve dış politika ile doldurmaya çalışıyordu.

Şimdi gerek AB, gerekse ABD ile yaşanan sorunlar bu ezberi bozdu.

Ellerinde kala kala, AB-ABD çizgisinde oluşturdukları iç ve dış politika söylemleri ile kamufle etmeye çalıştıkları Türkiye'yi İslamcılaştırma modelleri kaldı.

Washington-Brüksel eksenindeki politika iflas edince, YÖK, Cumhurbaşkanlığı, türban, İmam-Hatip okullarının katsayı sorunu, yargının, eğitimin ve sermayenin İslamcılaştırılması, Anayasa değişikliği, kamu yönetimi reformu gibi projeler açığa çıktı.

Bir yandan da PKK-Kongra Gel, Kıbrıs, AB ile müzakereler, ABD ile ilişkiler gibi sorunlar bastırıyor.

Sanıyorum AKP iktidarı bu sorunlar karşısında hızlı bir erime sürecine girecek, çünkü bunlardan hiçbir ile baş edecek bilgisi, birikimi, deneyimi, görüşü ve projeleri yok.

Ne yazık ki İslamcılık ve belediyecilik çağdaş dünyanın karşımıza çıkardığı sorunlarla boğuşabilecek kuramsal, ideolojik ve uygulamalı bilgiyi sağlamıyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional