Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

18 Nisan 2005

Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece karar mekanizmaları yurt dışına kaymış değil, uluslar arası platformlardaki yeri ve rolü de dış dünya tarafından belirleniyor.

Yani sadece ekonomimiz Uluslararası Para Fonu, IMF'nin, iç siyasetimiz ve hukuk düzenimiz Avrupa Birliği'nin, dış politikamız Amerika Birleşik Devletleri'nin ipoteğinde değil, aynı zamanda Avrupa Birliği üyeliğimiz, Kıbrıs sorunu, Ege sorunu, Yunanistan'la olan sorunlarımız, Ermeni diasporası ve Ermenistan'la olan sorunlarımız, etnik bölücülük sorunu, Türkiye'nin denetiminden bütünüyle çıkmış görünüyor.

Türkiye Cumhuriyeti ırkçı anlamda, faşist milliyetçi olmadı hiç bir zaman; Osmanlı'dan gelen gelenekle, Faşist Almanya'dan kovulan Musevi bilim insanlarına kucak açtı, en şiddetli PKK savaşı döneminde bile demokratik vatandaşlık ilkesini yaşama geçirmeye çalıştı.

Ama Ermeni diasporası bir yandan, Yunan lobisi öte yandan, etnik ayrılıkçılık yapan Kürt kardeşlerimize "ırkçı-milliyetçi" bazda destek vererek, Türkiye'yi "ırkçı-milliyetçi" gözle görüyor ve onu da böyle davranmaya itiyorlar.

Bütün bu baskılara ve kışkırtmalara karşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir milliyetçilik anlayışında ısrar ederek sorunlarına yaklaşması ve çözüm araması ancak onun uygarlık düzeyinde eriştiği aşama ile olanaklı.

Bizi uygarca davranmaya bırakmasalar da biz, gerekirse "uygar" denilen dünyaya da örnek olacak bir demokratik milliyetçilik çerçevesinde davranmaya devam etmeliyiz.

Ama öyle görünüyor ki, dinci iktidar, hem yeterince ideolojik birikimi olmadığı, hem de ülke yönetiminde yeni ve beceriksiz olduğu için, dışardan dayatılan bu "faşist milliyetçi" role karşı yeterince enerjik tepki veremiyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional