Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

16 Mayıs 2005

Toplum birdenbire yeniden bir laiklik tartışması ile gerildi.

Bu gerginliğin nedenlerini son günlerde verilen demeçlerde ya da kişisel çıkışlarda aramak yanlış olur.

Gerginliğin nedeni, AKP iktidarının kararlı ve sistematik bir biçimde yönetimi ve toplumu dinselleştirmek üzere çalışmakta oluşudur:

Eğitimin din esaslarına göre yapılması alanında hem öğretmen hem müfredat konusundaki eğilimler artarak sürmekte, toplumun yeniden örgütlenmesi yasalar aracılığıyla devam ettirilmekte, bürokratik kadrolar dinci eğilimli görevlilerle doldurulmaktadır.

Bu çerçevede, iktidarın TÜBİTAK konusundaki yasası, YÖK konusundaki hazırlıkları, yeni ceza yasasında basına karşı olan hükümlerin düzeltilmemesi, Milli Eğitim’deki uygulamalar, ciddi bir rejim bunalımının habercileridir.

İktidar bunlarla da yetinmeyip, kendisine bağımlı bir sermaye sınıfı yaratma çabası içinde özel teşebbüsün rekabet yasalarına da aykırı uygulamaların içindedir.

Bir süre sonra Türkiye'deki geleneksel sermaye gruplarının yok olması ve İslamcı sermayenin yükselişi gündeme gelecektir.

Bu gidişi görenlerin uyarılarıdır son günlerde gündeme yansıyan gerginlik nedenleri: İktidar rejimi değiştirme projesinden vaz geçmedikçe, bu gerginlik azalmayacak, artacaktır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional