Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

6 Aralık 2004

7 Aralık Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda bir panele katılacağım.

Konu: Türkiye-AB İlişkilerinin Jeostratejik Değerlendirilmesi.

Türkiye ile AB'nin jeostratejik ilişkilerinde, birleşme kime ne getirecek, kimden ne götürecek?

Türkiye'nin jeostratejik sorunları belli:

 1. Etnik ayrılıkçı akımlar
 2. Etnik ayrılıkçı akımlar sorununa bağlı olarak Kuzey Irak'taki Kürt Devleti oluşumu.
 3. Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Rumları ile eşit devlet kurucusu olarak kabul edilmemesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türkleri azınlık statüsüne indirmesi; buna bağlı olarak Kıbrıs'ın tanınması sorunu.
 4. Ege'de Yunanistan ile ilgili sorunlar.
 5. Ermenistan ile, diasporanın soykırım iddiası ve sınır sorunları; soykırım iddialarına bağlı olarak bir takım parlamentolarda kabul edilen siyasal kararlar.
 6. Laik ve demokratik rejime yönelik, radikal İslamcı şeriat ve terör tehditleri; bunlara bağlı olarak yabancı ülkelerden bu tehditlere verilen destekler.
 7. Bu tehditler bağlamında komşu ülkelerden gelen saldırılar.
 8. Türkiye'deki azınlıklar konusunda dışardan dayatılan sorunlar.

Bu sorunlara bakıldığında, hemen hemen hepsinin, AB üyesi ülkelerle ilgili olduğu, daha açık bir deyişle, AB'nin bu sorunlar açısından Türkiye'nin tezlerine aykırı noktalarda bulunduğu görülür.

Bu çerçevede, Türkiye'nin AB'ye katılımı, onun bu ulusal sorunlar açısından manevra alanlarını daraltacak, buna karşılık, karşı tezler güç kazanacaktır.

AB ise Türkiye'nin katılımıyla şu kazançları elde edecektir:

 1. Bütün yukardaki konularda Türkiye'ye karşı, jeostratejik olarak güçlenecektir.
 2. Türkiye'nin konumu dolayısıyla, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu bölgesine doğrudan komşu olacak ve (şeytan üçgeni denilen) bu bölgelerdeki durumu güçlenecektir.
 3. Türkiye'nin ilişkilerinden dolayı, Avrasya bölgesindeki Türki devletlerle ilişkileri güçlenecektir.
 4. Türkiye'nin askeri gücü de AB'ye katılacağından, genel olarak AB ordusu açısından büyük bir destek alacaktır.
 5. Türkiye, bir İslam toplumunda laik ve demokratik devlet yapısını temsil ettiğinden, AB'nin hem Hıristiyan dünyasına hem de İslam dünyasına karşı "laiklik ve demokrasi" açısından eli güçlenecek, İslami teröre karşı tedbirlerini daha rahat alabilecek ve tüm dünyaya da bir "Hıristiyan kulübü" olmadığını kanıtlayacaktır.

Görüldüğü gibi jeostratejik açıdan, Türkiye'nin AB'ye katılımıyla kazanacağı pek fazla bir şey yoktur. Tam tersine pek çok konuda güçsüzleşecektir.

Buna karşılık AB'nin, Türkiye'nin katılımıyla, jeostratejik açıdan çok güçleneceği açıktır.

Bütün bunlara ek olarak AB ile ABD arasında jeostratejik sorunlar yaşandığı zaman, Türkiye iki müttefik arasında zor durumda kalacak, buna karşılık AB, ABD'nin stratejik bir müttefiki üzerinde denetim kazanmış konumuyla daha güçlenmiş olacaktır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional