Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

5 Ocak 2004

Türkiye'de siyasetin en önemli sorunu, siyasetçilerin söylemleriyle eylemlerinin birbirini tutmamasıdır.

Kaba bir biçimde ifade etmek gerekirse, politikacılar Türkiye'de geniş halk kitlelerini, yalan söyleyerek aldatmaktadır.

Seçim öncesinde yapılan vaatler, verilen sözler seçim sonrasında unutulur, projeler rafa kaldırılır ve halkın belleğinin zayıflığına güvenilir.

Ne yazık ki, bu gelenek, çok partili düzene geçildiğinden beri esas olarak böyle işlemektedir.

En klasik örneği, Birinci Menderes Hükümeti'nde, iktidarın işçilere temel hakların verileceğini ilan edip, hiçbir hakkı vermemesidir.

İşin ilginç yanı köylülükten kurtulamamış olan 1950ler Türkiyesi'nde, Demokrat Parti bir sonraki seçimlerde, bu vaatlerini tutmadığı için oy kaybına uğramamış, tam tersine oylarını arttırmıştır.

Belki de bu geçmişin etkisiyle, politikacıların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri artık gelenekselleşmiş bir davranış haline gelmiştir.

Aynı yanlış eğilimi ne yazık ki, AKP iktidarı döneminde de gözlemliyoruz.

Seçim öncesi milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracağı sözünü veren AKP, üstelik de "adalete güvensizlik" gibi bir garip gerekçeyle, üstüne üstlük rakiplerini mahkemeye sevk kararı alırken, dokunulmazlıkların kaldırılmasından vaz geçtiğini ilan edebilmiştir.

Bir yandan üniversiteler, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanlığı ve mahkemeler gibi devlet kuramlarıyla zıtlaşan AKP öte yandan seçmene "yağma" konusunda verdiği sözlerden dönerek, güvenilirliğini tartışmaya açmaktadır.

Bu davranışlarının, sadece kendisine oy kaybettireceğini değil, aynı zamanda Türkiye'ye önemli maliyetleri olacağını bilmelidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional