Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

3 Mart 2003

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Mart 2003 Cumartesi günü yaptığı oylamada, 250 red, 19 çekimser ve 264 evet oyuna karşın, Irak harekatı için, Türk askerlerinin sınır dışına yollanmasına ve Amerikan askerlerinin Türkiye'ye gelmesine evet diyemedi, çünkü Anayasa'ya göre karar için gerekli sayı, katılanların salt çoğunluğu yani 267 oy idi. Yani evet oyları yeterli karar sayısına göre üç eksik kaldı.

Savaş kararı alınabilseydi, bu karar Türkiye'nin geleceğini önemli ölçüde ipotek altına alan bir nitelik taşıyordu.

Çünkü önemli olan Irak harekatının askeri saldırı aşaması değildi. Önemli olan savaş sonrasında Irak'taki oluşumlardı. Türkiye karadan sonra sınır ötesi bir askeri harekatın siyasal ve ekonomik bedelini sırtında taşıyacaktı.

Tabii aynı biçimde geleceğin ipotek altına alınması, ileriye dönük sonuçları olacağı için, red kararı açısından da söz konusu.

Peki şimdi ne olacak?

Büyük bir olasılıkla Hükümet, Amerika'ya daha önce verdiği sözleri yerine getirmek için, bir biçimde bu kararı Meclis'ten şu ya da bu biçimde geçirmenin yollarını arayacak.

İşin ilginç yanı Amerika'nın yanında savaşa girme kararı veren ve bu kararı bugün için Meclis'ten çıkaramayan partinin, yıllardır Amerika'yı şeytan diye niteleyen görüşün temsilcisi olması. Bu durum bir yandan Türkiye'deki siyasetin sisteme muhalefet eden kanadının İslam dışına kaymasına yol açarken, öte yandan, radikal İslamcı görüşlerin örgütlü temsilini önemli ölçüde zayıflatacak.

Çok kısa vadeli olarak olaya bakıldığında bu kararın, Türkiye'nin Amerika karşısındaki müzakere gücünü arttırdığı söylenebilir.

Yani birkaç gün içinde, karar yeniden Meclis'e getirilirse, bu birkaç gün içinde Türkiye Amerika'yla müzakerelerde bazı olumlu sonuçlar alabilir.

Bu açıdan konunun nihai bir sonuca bağlandığını düşünmek için vakit henüz çok erken.

Soğukkanlı ve gerçekçi değerlendirmeler için en azından gelecek haftayı beklemek gerekli.

Son karar ne olursa olsun, Türkiye'nin her durumda zarara uğrayacağı açık.

Konu galiba hangi durumda Türkiye'nin en az zarara uğrayacağının saptanması.

Bu arada Türkiye'nin, Irak'taki yeni oluşumlar çerçevesinde, oradaki Kürt Devleti hakkındaki görüşünü de yeniden gözden geçirmesi gerekecek gibi görünüyor.

Son olarak, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin önemli iç ve dış politika değişmelerine tanık olacağını söyleyebiliriz: Bundan sonra Türkiye artık başka bir Türkiye olacak. Dileyelim ki değişmeler olumlu yönde olsun.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional