Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

1 Aralık 2003

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, bir zamanlar "Referansımız İslamdır" diyen bir politikacı olarak, yine İslam dinini referans olarak kullanan uluslar arası ve ulusal terör gruplarının yaptığı katliamlar dolayısıyla zor durumda.

Aslında bu bütün "küresel" ideolojilerin başına gelen bir olay:

Dünyaya biçim vermek iddiasında olan her ideoloji içinde o ideolojiyi savaş ya da şiddet yoluyla yaymak, egemen kılmak ya da etkili biçimde kullanmak isteyenler olabilir.

Tabii bütün semavi dinler de birer ideoloji olarak bu şiddet ögelerine inanan kişileri tarih boyunca içlerinde barındırmışlardır.

Üstelik her tek tanrılı dinin doğuş ve yayılış aşamalarında yani dünya henüz Tarım Devrimi dönemindeyken, savaş ve terör hemen hemen hepsinin kullandığı bir yöntemdi.

Dünya değişti, siyaset ile dinin işlevleri ayrıldı, egemenlik ilişkileri de savaş ve terörle değil, demokrasiyle ve uluslar arası anlaşmalarla belirlenmeye başladı.

Bu değişime ayak uyduramayanlar, yaptıkları mücadeleyi dinsel ve milli motifli terör ile gerekçelendirmeye çalışıyorlar.

Çok yakın bir süre önce, 1970'li yıllarda, Marxism adına teröre başvuranları Marxistler nasıl lanetlemişse, Başbakan Recep Tayip Erdoğan da, İslam adına teröre başvuranları aynı biçimde lanetleyebilir.

Tabii bunun yolu, "İslam ile terörü yan yana anmak kanıma dokunuyor" diyerek, gerçeklere gözlerini kapamaktan değil, terörün İslam adına yapıldığını kabul ederek, İslam adına teröre başvuranları, bireyler ve örgütler olarak lanetlemekten ve bunlara karşı etkili bir mücadele vermekten geçer.

"Referansının İslam olduğunu" belirten bir Başbakan, sadece İslam dinini değil, en azından kendini ve partisini de aklamak adına, "Referansları İslam olan teröristleri" lanetlemek ve bunlara karşı en etkin mücadeleyi yapmak zorundadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional