Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

7 Ekim 2002

Türkiye yeni bir seçime giderken, dış politika konusunda çok önemli iki gelişme kapımızda:

Birincisi, Amerika Bileşik Devletleri'nin Irak müdahalesi ve buna bağlı olarak Kuzey Irak'ta kurulmakta olan Kürt devleti sorunu karşımızda.

Amerika'nın Irak'a müdahalesi karşısında Türkiye'nin takınacağı tavır ve Kuzey Irak'ta kurulmakta olan Kürt devleti ile olan ilişkileri ve belki de hepsinden önemlisi, bir savaş çıktığında Türkiye'ye sığınacak olan Kuzey Iraklıların durumu yakın gelecek için çok önemli sorunlar oluşturuyor.

Unutmayalım ki geçmişte Irak'lı mültecilere kapılarını açan Türkiye bu mültecilerin yaşadığı kamplardaki koşullar yüzünden dünya basınında büyük bir haksızlığa uğramış ve konu tam tersi bir biçimde çarpıtılarak, Kürt kökenli mültecilere kollarını ve yüreğini açan Türkiye, kamplardaki zor yaşam koşulları bahane edilerek, Kürt ayrımcılığı ile suçlanmıştı.

Önümüzdeki ikinci sorun Avrupa Birliği'nin Aralık ayındaki Kopenhag zirvesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tam üye olarak kabul etme kararı.

Bu karar uygulandığı takdirde bir yandan Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle birleşme kararı, öte yandan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye karşı, Yunanistan'la ittifak ederek, sorunlarımızı çözümsüz hale getirme eğilimi, önümüzde başa çıkılması çok zor bir sorunlar yumağı olarak duruyor.

Beni üzen nokta, seçimlere giderken, iktidara adaylığını koyan siyasal partilerin bu iki soruna da değinmekten adeta özenle kaçınmaları.

Oysa iktidar demek sorumluluk demektir. Önümüzdeki seçimler sonunda oluşacak iktidarın karşılaşacağı en önemli iki sorun ise Kuzey Irak'taki Kürt devleti ile ilişkili olarak Amerika'nın Irak müdahalesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tam üyeliği ile ilgili olarak Avrupa Birliği sorunudur.

Bu ne biçim bir seçim propagandası dönemidir ki, partilerin hiç biri bu sorunlara değinmemektedir.

Oysa kamuoyunun şimdiden, bu sorunlara karşı geliştirilecek seçenekli çözüm önerilerini tartışmaya büyük bir gereksinmesi vardır.

Dilerim, seçimlere kadar önümüzde olan yaklaşık bir aylık sürede bu sorunlar ve çeşitli çözüm önerileri de kamuoyu önünde tartışılsın.

Yoksa zaten yağmacı bir kültürün egemenliği sonunda iç politika bakımından bütünüyle yozlaşmış olan demokratik rejim, dış politika açısından da önemini ve değerini yitirecek.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional