Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

28 Ocak 2002

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, bankalara fon desteği sağlayacak olan yasa tasarısının üç maddesini Anayasa'ya aykırı bularak Meclis'e geri yollaması, yeni spekülasyonlara yol açtı.

Bazı çevreler, bu geri yollamanın IMF ile olan ilişkilerimizi zedeleyeceğini, Cumhurbaşkanı'nın yine "yargıçlık" yaptığını ve hükümetin işlerini yokuşa sürdüğünü iddia ediyorlar.

Kanımca, Cumhurbaşkanı çok doğru hareket etmektedir.

Bankalara destek verilmesi ekonomik mantık açısından doğru olabilir (ki konunun bu yönü de çok tartışmalıdır), ama bu mantık doğru olsa bile, bir yasa tasarısının ekonomik nedenlerle, Anayasa hükümlerini hiçe sayması bir hukuk devletinde kabul edilemez.

Tabii Türkiye bir hukuk devleti ise.

Türkiye'de Anayasa'ya ve yasalara uygun bir yaşamın toplumun bütün alanlarında ve bütün kesimler için yerleştirilmesi, her türlü reform önleminin en başında yer alması gereken bir husustur.

Çünkü başımıza ne geliyorsa, hukuk kurallarının farklı zamanlarda, farklı alanlarda, farklı kesimler için farklı uygulamalarından, yani hukuğun, fiilen geçersiz kılınmasından geliyor.

Toplumu düzensizliğe, kuralsızlığa, mevcut değerlerinin yıpranmasına ve anarşiye iten bu durumun, en azından Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemesi, düzeltilmeye çalışılması ülkenin selamete çıkması bakımından "olmazsa olmaz" bir koşul olarak görünüyor.

Konuyu uzun dönemli çıkarlarımız açısından, bir de bu yönden görmek ve Cumhurbaşkanının bu duyarlılığının toplumun bütün alanlarına, herkes için geçerli olacak biçimde yaygınlaştırılmasının ve kurumlaştırılmasının desteklenmesi gereklidir diye düşünüyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional