Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

25 Kasım 2002

Bu hafta iki konu belirginleşmiş görünüyor:

1) Başbakan Abdullah Gül ile AKP lideri Tayyip Erdoğan arasında ister istemez çelişkiler ve giderek zıtlaşmalar ortaya çıkacak.

Bu tür sorunlar daha şimdiden Kıbrıs ve AB konularında filiz verdi.

Sanıyorum, Tayyip Erdoğan'ın birdenbire yeniden Meclis dışından Başbakan atanmasına olanak sağlayan Anayasa değişikliği önerisini gündeme getirmesinin arkasında yatan asıl neden bu: Erdoğan, Başbakanlığı bir an önce Gül'den devralmak istiyor.

2) Kıbrıs konusundaki Annan planının üç açıdan yetersiz kaldığı anlaşılıyor:

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başlangıçta "egemen ve bağımsız bir devlet olarak" "Kıbrıs Konfedere Devleti'ne" katıldığını kabul etmiyor.

Bu nokta çok önemli, çünkü ilerde taraflar arasında anlaşmazlık çıkarsa, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti "bir zamanlar bağımsız bir devlet olarak" kendi kaderine kendisi hakim olmak istiyor.

Kıbrıs'ta bugüne kadar imzalanan bütün uluslararası andlaşmaların (en son 1959 Londra ve Zürih andlaşmaları dahil) ihlal edildiği düşünülürse, bu hususun ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılır.

b) Annan Planı'na göre Kıbrıs Devleti'nin daha çok parlamanter bir yapıda işlemesinin öngörüldüğü anlaşılıyor. Oysa iki ayrı devletin söz konusu olduğu federatif bir yapıda, parlamenter sistem, azınlıkta kalan devleti ya da toplumu, çoğunluğun merametine terkediyor.

Gerçek konfederatif bir yapının, iki ayrı devletin kendi içlerinde ayrı ayrı, gerekirse parlamanter bir yapı çerçevesinde aldığı kararların, konfederasyonun başkanlık katında eşit ağırlıkla ele alınmasını gerektirdiği gözden kaçırılıyor.

c) Üçüncü nokta tabii Güzelyurt konusu. Bu bölgenin gerek Kıbrıs gerekse Türkiye için önemi açık. Doğrudan doğruya Kıbrıslı Rumlara terkedilmesi söz konusu olamaz.

Bu üç nokta açıklığa kavuşmadan, Kıbrıs için kalıcı ve adil bir çözümün söz konusu olabileceğini sanmıyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Temmuz 2024

Valid HTML 4.01 Transitional