Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

14 Ocak 2002

Mevcut bankaların sermayelerini güçlendirmek için, on milyar dolara yakın bir paranın, bankacılık sektörüne devlet tarafından yeniden ve bedavadan aktarılması, dört nedene bağlanıyor:

Birinci olarak, ulusal bankaların, yabancılar tarafından satın alınması gündeme gelmiştir. Bu güçlendirme operasyonu, ulusal bankaların yabancı sermaye tarafından satın alınmasını önleyecektir. Böylece ekonomimizin "ulusallığı" korunmuş olacaktır.

İkinci olarak, devlet bugün her türlü banka hesabına ve banka borcuna, özellikle de dış borçlara garanti vermiş durumdadır. Bu "devlet garantisi" bankacılık sektörünün serbest rekabete dayalı bir biçimde işlemesini engellemektedir. Devlet gelecek yıl başına kadar bu garantiyi kaldırmak niyetindedir. Bu garantinin kaldırılmasından önce, paniği ve iflasları önlemek için, bankaların mali yapıları güçlendirilecektir.

Üçüncü olarak, bankacılık sektörü bankaların sermaye yapıları güçsüz olduğu için, sanayiye kredi verememekte, böylece ülkenin fiziksel üretiminde canlanma sağlanmamaktadır. Yani moda deyimle "reel sektöre" kredi verilemediği için bu sektör işleyememekte ve gelişememekte, ekonomik durgunluk devam etmektedir.

Dördüncü olarak, sermayeleri zayıf olan bankalar bugün olmasa bile ilerde mutlaka yeni bir ekonomik krize yol açacaklardır.

"Kulak gazetesine" göre bu gerekçelerden en önemli olanı, bankaların dışardan aldıkları kredileri ödeyemez duruma gelmeleri ve dış güçlerin bu batak kredilerin ödenmesi için baskı yapmaya başlamış bulunmalarıdır. IMF de bu "dış risklerin" ortadan kaldırılması için bu operasyona yeşil ışık yakmıştır deniliyor.

Siz, bazı banka patronları, kamudan topladıkları mevduatı kendi şirketlerine aktardıkları için içerde yatarken, mevcut bankalara daha çok kamu fonu aktarmak için öne sürülen bu gerekçeleri anlayabildiniz mi?

Ben anlayamadım.

Bankalar için böyle bir sermaye güçlendirmesi gereksinmesi varsa, bunu niçin banka sahiplerinden istemiyor da devlet, benim paramla onları güçlendiriyor; onu anlayabilmiş değilim.

Neyse, yasa Meclis'ten geçti. Uygulamayı hep birlikte izleyeceğiz.

Dilerim işlemler şeffaf yapılır da hepimiz, paralarımızın nasıl kullanıldığını açıkça görürüz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional