Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

5 Kasım 2001

Dünyanın yaşadığı üçüncü büyük devrim bir savaşla öne çıktı.

Tarım ve Endüstri Devrimlerinden sonra yaşanan "İletişim-Bilişim Devrimi" 11 Eylül'de New York ve Washington'a yapılan saldırı ile tüm dünyanın gündemine oturdu.

Bu saldırıyı, teröristler bir Müslüman-Hırıstiyan savaşı haline getirmek için çabalarken, öte yandan Birleşik Amerika da onu, insanlığın önünde açılan bu yeni dönemde, dünya üzerindeki egemenliğini pekiştirmek için bir fırsat olarak kullanacak.

Bu arada dünya değişmeye hem de çok hızlı bir biçimde değişmeye devam ediyor. Ama bu değişme nereye doğru, onu kestirmek çok zor:

Demokratik hak ve özgürlükler ile insanlığın refahı ve mutluluğu daha mı gelişecek ve artacak yoksa daha mı sınırlanacak, kısıtlanacak ve azalacak?

Bizleri daha da ilgilendiren yerel bir soru:

Türkiye'nin durumu bu değişme ve gelişmeler içinde ne olacak?

Sanıyorum, tek ve biricik laik ve demokratik İslam ülkesi olması, Türkiye'ye yeni siyasal olanaklar getirecektir.

Tabii Avrasya ve Amerasya ilişkileri içindeki özel durumu da Türkiye için yeni fırsatların kapısını açabilir.

Ama bütün bu olanakların ve fırsatların kullanılması, Türkiye'nin "Laik ve Demokratik Sosyal Hukuk Devleti" yapısını, ekonomik olarak da güçlendirmesiyle doğru orantılıdır.

Bu hedef ise, yepyeni bir siyasal ve ekonomik yapılanma ve bunun için de bir "ulusal seferberlik" gerektirmektedir.

Önümüzdeki yıllar dünya için olduğu kadar Türkiye için de bir "yeniden yapılanma" dönemi olacaktır.

Bu hedefi doğru kavrayabilen ve geniş halk kitlelerine doğru aktarabilecek olan siyasal kadrolara gereksinmesi vardır ülkemizin.

Gündemdeki "yeni siyasal oluşumlara" bu gözle bakmak gerekir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional