Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

30 Temmuz 2001

Bu Ahmet Altan olayı nedir? Ahmet Altan hangi yazısından dolayı hangi yasanın hangi maddesine göre yargılandı ve mahkum oldu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hangi ilkelere göre bu mahkumiyet karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni cezalandırma eğiliminde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, mahkum olacağından emin mi ki, Ahmet Altan'a uzlaşma ve tazminat öneriyor?

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arasındaki ilişkiler nedir? AİHM'nin kararları TC Devleti'ni ne ölçüde bağlıyor, niçin?

Buraya dek sorduğum soruların yanıtlarını ben zaten biliyorum. Ama bunlar kamuoyunda pek bilinmiyor. Medya derhal bu konunun üzerine gitmeli ve ilişkileri, tüm kamuoyunu aydınlatacak biçimde ayrıntılı olarak açıklamalı.

Şimdi asıl soruya ya da asıl soruna geçiyorum: Madem Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mahkum edileceğinden emin ve bunu önlemek için uzlaşmaya ve tazminat ödemeye hazır, niçin, ilgili ceza yasası maddesini ya da maddelerini değiştirmiyor, bunlara dayalı yargılamaları hala yapıyor ve bu yargılamalar sonunda mahkumiyet kararları veriyor? Niçin bu konuda gerekli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıyor?

Bu düzenleme işi politikacıların görevi değil mi? Medyamız bu konuda neden suskun? Oysa bu konu kanımca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sadece bugünü açısından değil, geleceği bakımından da hayati önem taşımıyor mu?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional