Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

28 Mayıs 2001

Bu hafta siyaseti medyaya kurban eden RTÜK yasa tasarısının Meclis'te görüşülmesine devam ediliyor.

Bugünkü RTÜK yasasına karşı iki hile yapılıyor patronlar tarafından: Birinci olarak sahip olunan yüzde 20'nin üzerindeki hisseler başkasının üzerinde gösteriliyor, ikinci olarak da, kamu ihalelerine girmek için paravan şirketler kuruluyor.

Yeni tasarının, medya patronluğu konusundaki her türlü sınırlamayı kaldırmasını ve medya şirketlerinin kamu ihalelerine girmesini olanaklı kılmasını savunanlar, bugün yasaya karşı hile yaparak, yüzde 20'nin üzerindeki hisselerini başkasının üzerinde gösterenlerin, yarın aynı hileleri başka alanlarda yapmayacaklarını nereden biliyorlar?

Bugün yasaya karşı hile yaparak, kamu ihalelerine giren medya patronlarının, yaptıkları bu hileyi meşrulaştırmak yerine hile yapılmasını engelleyici önlemler almak daha akılcı değil mi?

Ayrıca yeni yasanın tekelleşme sınırı olarak getirdiği "ulusal düzeydeki yüzde 25 izlenme oranı" nasıl saptanacak? Bu hüküm, fiili tekelleri meşrulaştırması bir yana, ayrıca ölçüm konusunda pek çok kötüye kullanımın ortaya çıkmasına yol açmayacak mı?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional