Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

26 Kasım 2001

Erkan Mumcu'nu Ecevit'e "köy-kent" konusunda saldırması bir çok bakımdan şaşırtıcı:

Önce koalisyon partileri arasındaki siyasal nezakete uygun değil.

Ayrıca, Ecevit'in "köy-kent" projesi belki ulusal kalkınma açısından genel bir çözüm değil ama ne olursa olsun, kırsal kesimlerden kentlere olan büyük ve bütün dengeleri alt üst eden göçün yavaşlatılması açısından yapılabilecek işlere, küçük de olsa bir örnek.

Mumcu'nun bu çıkışı Mesut Yılmza'dan habersiz ve izinsiz yapması akıl alabilecek bir olasılık değil.

Acaba Ecevit'in "Köy hizmetlerinin" kaldırılması ve bu hizmetlerin eşgüdümünün ANAP'a bağlı İçişlerine verilmesine karşı direnişinin, (Mesut Yılmaz tarafından da onaylanan) bir yanıtı mıydı bu saldırı?


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional