Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

17 Eylül 2001

Terörün en önemli özelliği hedeflediği kitlede de "karşı terör" duygusu ve uygulaması yaratma eğilimidir. Böylece iki anlamda da amacına varmış olur: Birinci olarak terör yaygınlaşır. İkinci olarak teröristin kendi terörü de meşruiyet kazanır. Bu nedenle bir terör eylemine yanıt verilirken izlenecek en etkili yol, teröristlerin yöntemlerinin kullanılmaması olacaktır. Ama terörün acıtıcı ve aklı ikinci plana atan sıcak etkileri bu biçimde soğukkanlı bir tepki verilmesini engeller.

Bu genel yargılarım hem Taksim'de, hem de Amerika'da yaşanan terör olayları için geçerlidir.

Amerika'da yaşanan terörün ikinci bir tehlikesi Huntington'un yanlış olan "Uygarlıklar Çatışması" kuramındaki Batı Uygarlığı ile İslam Uygarlığı arasında (yine yanlış olarak) öngördüğü savaşın sanki gerçekleşiyor gibi bir izlenim vermiş olmasıdır. (Huntington'un kuramı ve eleştirisi için benim "21. Yüzyılda Türkiye" adlı kitabımın ilgili bölümüne bakılabilir.)

Ne Amerika'daki terör bir "İslam terörüdür", ne de bu terör "Batı Uygarlığı-Müslüman Uygarlığı çatışmasının bir göstergesidir". Bu terörün İslam Uygarlığı ile ilişkisi, Oklahoma Bombacısı Timothy adlı Amerikalı'nın ya da Afganistan'daki Taliban yönetiminin "İslam uygarlığını temsil etme gücü" kadardır. Ya da başka bir deyişle bu terörün doğrudan doğruya "Müslümanlıkla ilişkisi", Amerika'da ve İngiltere'de okul tarayarak arkadaşlarını öldüren çocukların Hıristiyanlıkla ilişkisi kadardır.

Her dinde fanatikler vardır ve dilerim, Amerika'daki 11 Eylül terörü, Hırıstiyan alemindeki fanatiklerin "terörist" tepkilerine neden olmaz. Çünkü o zaman olay gerçekten "dinler arası bir savaşa" değil ama en azından "Hıristiyan ve Müslüman fanatikler arasındaki bir çatışmaya" dönebilir ve bundan da bütün dünya ve özellikle Türkiye büyük zarar görür.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional