Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

25 Aralık 2000

Son ölüm oruçları ve hapishane operasyonları konusunda değerli medya mensuplarımız iki konuyu gözden kaçırdılar. Oysa bu her iki konu da çok çok önemliydi. Belki bazı yorumlarda bundan sonra bile kullanılabilir diye düşünüyorum.

Birinci olarak, hapishanelerdeki ve dışardaki terör örgütü mensupları seslerini duyurmak için "insan haklarından" söz ettiler bütün bu süreç sırasında.

Burada işaret etmek istediğim nokta, "en mukaddes insan hakkı olan yaşama hakkını" acımasızca ortadan kaldıran terör örgütleri mensuplarının, kendileri söz konusu olunca "insan haklarına" sığınmalarında yatan çelişki değil, "insan hakları" kavramının, günümüzde kazandığı yaygın güç ve gördüğü evrensel kabul. Bu kavram o denli etkili ve evrensel hale geldi ki, artık terör örgütleri bile doğrudan karşı oldukları bu kavramı kendi amaçları için kullanmaya kalkışıyorlar. Sanıyorum salt bu gelişme bile, uzun dönemde, terör örgütlerinin sonunu getirecek olan siyasal-hukuksal ve felsefi bir oluşum.

İkinci nokta daha yerel: Bir zamanlar Türkiye'yi tümüyle pençesine alan, aydınları, yazarları, sivil toplum örgütü liderlerini, politikacıları öldüren, halkı birbirine kırdıran terör, artık sadece ve sadece hapishane duvarları arasına hapsolmuş ve egemenliğini burada kurmuştu. Burada da söylemek istediğim nokta, ne devletin beceriksizliği, ne de hapishanelerdeki iktidar boşluğu. Burada vurgulamak istediğim konu, terörün, Türkiye'de siyasal, toplumsal ve ideolojik desteğini tümüyle yitirmiş olduğu.

Son olaylara bu iki perspektiften bakılırsa, belki ilerde alınacak hukusal ve siyasal önlemler daha açık seçik olarak tartışılabilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional