Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

2008 Sertel Demokrasi Ödülü Konuşması, Emre Kongar, 4 Aralık 2008, Gazeteciler Cemiyeti, Cağaloğlu İstanbul

 

Sayın Yıldız Sertel, Sertel Vakfı'nın değerli mensupları, değerli konuklar.

Layık görüldüğüm 2008 Sertel Demokrasi Ödülü beni çok onurlandırdı.

Beni böyle bir onura layık görenlere çok teşekkür ediyorum.

Bu onuru, Sertel adının, simgesel olarak bende taşıdığı anlamı belirterek açıklamak istiyorum:

Benim için, Sabiha Sertel tutarlı bir Sosyalist Felsefenin, Zekeriya Sertel, yılmaz bir demokrasi savaşçısının, Yıldız Sertel bilimsel bir yaklaşımın, Sertel Vakfı ise bütün bunların bir toplamını ifade ediyor.

Ödülün, Tan Gazetesi'nin yağmalandığı kara bir günün 63'üncü yıl dönümünde verilmesi ise Türkiye'nin Demokrasi tarihi ve bugünü açısından özel bir önem taşıyor.

Ülkemiz bugün, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya konjonktürünün yarattığı Soğuk Savaş ortamına girdiği sıralardaki kadar büyük ve bunalımlı bir dönüşümün içinde.

Bu büyük dönüşüm ve değişme döneminde, tüm değerler yıpratılmış, tüm kavramlar altüst edilmiş, zihinler bulandırılmış, ülkemizin varlığını simgeleyen Cumhuriyet değerleri yozlaştırılmış, laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Anayasanın koruyuculuğunda olan ilkeler yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

İşte böyle bir ortamda bu ödülün bana verilmesi, onur kaynağı o lmakla birlikte, bir biliminsanı, bir gazeteci-yazar olarak sorumluluklarımı bir kez daha anımsattığı için büyük bir yük de yüklüyor.

Bu sorumluluklarımı yerine getirmek için bütün gücümle demokratik mücadele çizgimi sürdüreceğimi ve bu ödüle layık olmaya çalışacağımı belirtmek isterim.

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional