Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

ÇOCUKLARIMIZI KORU(YA)MUYOR MUYUZ?

 

Bugün seçim günü.

Dilerim Cumhuriyetimizi ve Demokratik Rejimimizi güçlendiren sonuçlar alınır.

* * *

EŞİK-Eşitlik için Kadın Platformu, 27.03.2024 tarihinde "Çocuklar susmaz; dinlemeyi öğrenin!" başlıklı bir bildiri yayınladı.

Ülkemizde "Çocuk istismarı" denilen, çocuklara karşı tecavüzlere ilişkin olarak yayımlanan bu bildiri, geçmişi de anımsatıyor.

Bildirinin sadece o bölümünü okumak bile sorunun ne derece vahim olduğunu vurgulamaya yetecek sanıyorum. (Sıra numaralarını ben koydum)

* * *

Hatırlayalım:

1) Yurtlarında 40 çocuğa istismarla gündem olan dini vakıflardan birini korumak için "bir kereden bir şey olmaz" diyen, en önemli görevi kadın ve çocukları şiddete karşı korumak ve şiddeti önlemek olan Aile Bakanı gördük.

2) "Küçüğün rızası var" diyerek, 2016 da ve 2020 de önümüze konulan çocuk istismarcılarını affını ve tecavüzcüyle evlendirmeyi çözüm olarak sunan yasa tasarısını savunan, Adalet Bakanı ve çeşitli siyasetçiler gördük.

3) Bütün kız çocuklarını cinsel obje, bütün erkek çocuklarını ise onlara cinsel tacizde bulunmaya hazır varlıklardan ibaret gösteren yanlış toplumsal algıyı onaylayan ve buna dayanarak "karma eğitime" karşı çıkan Milli Eğitim Bakanı gördük.

4) 6 yaşında kızını müridine eş olarak hediye eden tarikat şeyhi yargılanırken, taraftarlarının olayı protesto eden kadınlara "azgın azınlık" diye saldırmalarını seyreden İç işleri Bakanı ve Vali gördük.

5) Son genel seçimlerde Meclise taşınan, "neye göre, kime göre çocuk" diyerek çocuk yaşta evlilik adı altında cinsel istismarı savunan milletvekili gördük.

6) Yetmedi bu cümleyi bir kız çocuğu ile evlendirilen yakışıklı tarikat lideri dizi karakterine de tekrarlatan, toplumsal kutuplaşmayı azaltmak aldatmacasıyla sunulan diziler yapmayı iyi bir fikir olarak satanları gördük.

7) İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çekilmeyi alkışladıktan sonra; sıranın Çocukların Cinsel Suiistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne (Lanzarote Sözleşmesi) geldiğini yazan "gazeteciler" gördük.

8) Çocuk yaşta evlilikleri Kuran'a dayandırarak "Evlilikle ilgili şeriatımız İslam'ın yaş haddi yoktur" diyerek evlenme yaşını bebeklere kadar indiren Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız gibi sözüm ona "sivil toplum" mensuplarını ve onlar hakkında hiçbir işlem yapmayanları gördük.

9) Evlenme yaşını kız çocukları için 9, oğlan çocukları için 12 olabileceğini söyleyen devlet kurumu (Diyanet İşleri Başkanlığı) gördük.

Bunlardan çok daha kötüsü:

10) Bu ülkede, yakalandıysa ve hukuka uygun yargılandıysa eğer, cinsel istismar faillerine mahkemelerde verilen cezalar Mecliste infaz adı altında affedildi. En son Temmuz 2023'te yangından mal kaçırırcasına TBMM'de kabul edilen yasa ile çocuk cinsel istismarcıları ve kadın katilleri de salıverildi.

11) Adalet Bakanlığı 2019 yılında cinsel istismar verilerini sitesinden kaldırdı. Sadece Adalet bakanlığı değil; ilgili hiçbir kurum istismarın önlenmesi için düşünmesi ve çalışması gereken kurum ve kişilere veri sağlamıyor. Zaten bir önleme eylem planı yapak isteyen kurum var mı o da artık belli değil.

12) Çocuk pornografisinden milyarlar kazanan uluslararası suç çetelerinin Türkiye'de cirit atmalarına uzunca bir süredir göz yumuldu.

13) Cinsel suçlarda tutuklama ve mahkûmiyet kararı zaten neredeyse istisnai olarak verilirken, 7 Temmuz 2021'de Mecliste kabul edilen 4. Yargı paketinde tecavüz ve çocukların cinsel istismarı suçlarında tutuklama için somut delil aranması kriteri getiren madde kabul edilerek cezasızlık politikaları pekiştirildi.

* * *

Bu bildiriyi https://esikplatform.net adresinde bulup mutlaka okumalısınız!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional