Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

BÖYLE OLUR BİZDE "ADALET REFORMU"!

 

İktidar, güya “Adalet Reformu” adı altında iktidarın kamuoyuna sunduğu yeni yasa değişiklikleri ile, Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurma yollarını daha zorlaştırır ve uzatırken, hemen hemen herkesi her an hapse atma olanağı veren “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi” hakkında, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği maddeyi, yeniden ve daha da kesinleştirerek yürürlüğe soktu.

*  *  *

Resmi Gazete’de yayımlanan metinde “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi” hakkındaki hükümler şöyle:

MADDE 10- 5237 sayılı Kanunun 220 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca iki yıl altı aydan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır.”

MADDE 11- 5237 sayılı Kanunun 314 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.”

*  *  *

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen, yeni bir “Reform Paketi” ile aynı “muğlak” maddeyi yasalaştıran iktidara karşı, pek çok Hukuk Profesörü ve Demokratik Toplum Örgütü karşı çıktı.

Çünkü AYM geçen yıl bu maddeyi, Anayasa'ya ve ceza hukukunun temel ilkelerine aykırı olduğu ve "ifadenin muğlak olduğu ve keyfilik yaratabildiği’ gerekçesiyle, oy birliğiyle iptal etmişti.

İktidarın bu iptal kararına uyması ve maddeyi tümüyle kaldırması gerekirken, yeni pakette, yasadaki, “ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır” şeklindeki ifade “ayrıca iki yıl altı aydan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde değiştirildi.

AYM’nin iptal ettiği “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” fiili Resmî Gazete’de bu biçimde yeniden yayınlanınca Prof. Dr. Adem Sözüer ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi Hukuk Profesörlerinden sert tepkiler geldi:

“AYM işlevsiz hale getirildi” dediler.

Yazılı açıklama yapan İnsan Hakları Derneği de yeni düzenlemenin mevcut uygulamadan hiçbir farkı olmadığı ve bu açıdan AYM'nin iptal kararına aykırı olduğunu belirtti.

*  *  *

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ilgili maddenin yerel mahkemeler tarafından çok geniş yorumlandığına dikkat çekmiş ve maddenin öngörülebilir olmadığına bu nedenle de kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi de Ekim ayında "kişilerin eyleminin ağırlığı dikkate alınmaksızın örgüte üye olmak suçuyla cezalandırılmasının" keyfilik yarattığını belirterek düzenlemeyi iptal etmişti.

*  *  *

İktidar hem AYM hem de AİHM kararlarına karşı direniyor...

Hem de yasa çıkararak!

Selam olsun “Toplanıp ehl-i heva her biri bir saz çalar,

Çelebi böyle olur bizde konser dediğin” diyen Muallim Naci’ye:

“ÇELEBİ BÖYLE OLUR BİZDE ‘ADALET REFORMU’ DEDİĞİN!”


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional