Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

SAVUNMA VE EĞİTİM NİÇİN MİLLİDİR?

 

Türkiye'de savunma ve eğitim niçin millidir?

Niçin tarikatların, cemaatlerin işgaline asla izin verilemez?

Çünkü bu ülke iki savaşla kuruldu:

1) Kanlı bir İstiklâl Savaşı...

2) Devrimci bir kültür savaşı!

Bu nedenle de savunma bakanlığının ve eğitim bakanlığının adlarının önünde Milli ifadesi vardır!

Dün yazdığım yazıda değinmiş olduğum, Milli Savunma Bakanı'nın ve Milli Eğitim Bakanı'nın son günlerdeki açıklamaları, ülkenin varlığının devamına (bekasına) ilişkin tehditler içeren tarikat ve cemaat sorunlarını gündeme getirmiştir.

Her iki bakanın açıklamaları da Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bağımsızlığına, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti kimliğine karşı bir tehdidin, büyük bir tehlikenin varlığına işaret ediyordu.

Çünkü, Osmanlı'yı paylaşmak hayalleri İstiklâl Savaşı ve Lozan'la suya düşen emperyalistlerin, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığını, tarikatlar ve cemaatler üzerinden, din ve ırk ayrımcılığı ile sürdürdükleri bilinen bir gerçektir.

* * *

Endüstri Devrimi döneminde, hâlâ Tarım Devrimi döneminde kalan ve patinaj yapan dünya imparatorluğu Osmanlı, zayıflamış, "Hasta Adam" diye nitelenmiş ve emperyalistler tarafından nasıl parçalanacağı ve bölüşüleceği, tarihe "Doğu Sorunu" (Eastern Question) olarak geçmişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki İstiklâl Savaşı, tarihi değiştirmiş, Osmanlı topraklarından emperyalistleri kovmuş ve yepyeni bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmuştu.

Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki bu Cumhuriyet, geç kalmış olan ulusallaşma sürecini, Harf Devrimi, Dil Devrimi, Tarih Devrimi, Kıyafet Devrimi, Saat ve Ölçü Devrimi, Medeni Kanun, Laiklik, okur yazarlık seferberliği gibi, hukuk ve eğitim atılımlarıyla başlatmış ve millet bilincinden yoksun Osmanlı Toplumu'nu, millet bilincine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Toplumu'na dönüştürmüştür.

Bütün bu süreç, Din Tarım Toplumu dönemindeki tarikat ve cemaatlerin, bilime, teknolojiye, yaşamın gerçeklerine aykırı, hurafelere ve yalanlara dayalı, insanları köleleştiren ve sömüren egemenliğine son vermiş, bireyleri kulluktan özgür vatandaşlığa, eşit yurttaşlığa terfi ettirmiştir.

* * *

Bu süreç bağlamında Atatürk Milliyetçiliği:

1) Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halkı, öteki milletlerle eşit olan, Türk milleti olarak kabul eder...

2) Irkçı (etnikçi) değildir; Türk milletinin öteki milletlerden üstün olduğunu öne sürmez...

3) Bağımsızlıkçıdır, Antiemperyalisttir...

4) Cumhuriyetçidir; istibdata, diktatörlüğe karşıdır...

5) Laiktir; çağdaştır, demokratiktir; eşitlikçidir, özgürlükçüdür, Sosyal Devlet'ten yanadır...

6) Hukuk Devleti'nden yanadır...

Ve bütün bu değerleri, akıl ve bilim yolu olan "Atatürkçülük" adı altında birleştirmiştir.

* * *

Emperyalistler, tarikatlar ve cemaatler, Atatürk'e, Laikliğe, Cumhuriyete karşıdırlar...

Türkiye Cumhuriyeti'nde, özellikle de Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıklarında, emperyalist uşaklarına, tarikat ve cemaat mensuplarına yer yoktur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional