Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

DEVLET ÇÖKÜNCE HER YER KİRLENİR!

 

Devleti çökertildi...

Yenisi kurulamadı...

Her yer kirlendi.

* * *

"Liyakat" ilkesi yok edildi...

Yerine "Sadakat" ilkesi getirildi:

Böylece kirlenme hızlandırıldı; temizlik olanaksızlaştırıldı!

* * *

Önce Cemaatle ittifak halinde yargı ele geçirildi; adalet kirletildi.

Bütün adalet kurumları, temyiz mahkemeleri, yerel mahkemeler siyasete bağlandı.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı ama yerlerine önce Özel Yetkili Mahkemeler, sonra Sulh Ceza Yargıçları getirildi.

Parti örgütlerinden yargıya yatay geçişler yapıldı.

Kız ve erkek çocuklara tecavüz edenler, kadın katilleri korunurken, gazeteciler hapse atıldı.

Anayasa'ya uymakla yükümlü olan Yargıtay bile Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayarak ve Mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak Anayasa'yı ihlâl eden kurumlar arasına katıldı.

Sonunda yargı, iktidarın muhalefet ve medya üstündeki baskılarının aracı olduğu gibi, rüşvetle iş yapar hale geldi. (Bunu ben söylemiyorum, bir Cumhuriyet Başsavcısı resmen söylüyor.)

* * *

YSK aracılığıyla, Parlamenter Demokrasi'ye aykırı halkoylamaları yapıldı ve yasalara aykırı oy sayımlarıyla rejimi değiştirildi.

Meclis yetkilerinin önemli bir bölümü Cumhurbaşkanı'na verildi.

Hükümet üstündeki Meclis denetimi yok edildi.

Bütün icra da doğrudan Cumhurbaşkanı'nın şahsına bağlandı.

* * *

Kirli adalet, sivil ve asker bürokrasiyi, milli eğitimi, üniversiteleri, medyayı da kirletti:

Sivil ve asker bürokraside Silivri Davlarıyla ve KHK'larla tasfiye yapıldı.

Bürokraside müsteşarlıklar yok edildi, yerlerine parti komiseri gibi çalışan Bakan Yardımcılıkları getirildi.

Sayıştay'ın yetkileri sınırlandı ve kısıtlandı.

Maliye Müfettişliği ve Hesap Uzmanlığı kaldırıldı.

İhale Yasası, ihalelerinin özel gereklerine göre 180 kezden fazla değiştirildi.

Askeri bürokraside terfi ve tayin kuralları, bekleme süreleri değiştirildi.

Kuvvet Komutanlıkları Genel Kurmay Başkanlığı'ndan alındı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı.

Milli Eğitim, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve tarikatlarla ilişkili vakıf ve derneklere bağlandı.

YÖK aracılığıyla, bütün üniversiteler iktidarın doğrudan emrine alındı.

Medyanın yüzde 90'nından fazlası iktidarın emrine alındı, geri kalanları da baskılandı.

* * *

Güvenlik bürokrasisinin kirletilmesiyle, mafya, rüşvet, kaçakçılık yaygınlaştı.

Uluslararası mafya örgütleri Türkiye'de üslendi ve hesaplaşma cinayetleri AVM'lere kadar yayıldı.

Türkiye uyuşturucu kaçakçılığının transit istasyonu iken, hedef pazarlarından biri haline geldi.

* * *

Ülkenin maliyesi ve ekonomisi de kirletilerek iflas ettirildi.

Geniş halk kitleleri geçim sıkıntısına ve yoksulluğa mahkûm edildi.

* * *

Yıkılan devletin altında sadece iktidar kalmadı; halk da bu enkaz altında can çekişmeye başladı.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional