Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

DEMOKRATİK REJİMİ KİM, KİME KARŞI KORUR?

 

Anayasa Devleti tanımlar.

Anayasa Mahkemesi, Devleti tanımlayan Anayasa'yı korur.

Ama bu işlevinde yalnız değildir.

* * *

Demokratik Rejimi Kim Korur?

1) Onu kuranlar korur.

2) Anayasa ve yasalar, Anayasa Mahkemesi ve bütün bağımsız yargı organları korur.

4) Halk, millet, seçmen korur.

5) Bu rejimin ana ögesi olan siyasal partiler korur.

6) Halkın seçtiği Meclis, Parlamento korur.

7) Bu rejim sayesinde iktidara gelen yöneticiler/politikacılar korur.

8) Grev haklarının kullanan, fırsat eşitliğine ve sosyal adalete uygun yaşam seviyelerine sahip olan işçiler ve işçi örgütleri olarak sendikalar korur.

9) Kendi meslek ahlâklarına sahip olan profesyoneller ve Barolar, Meslek Odaları gibi Demokratik Toplum Örgütleri korur.

10) Mesleklerini yerine getirmenin önkoşulu özgürlük olan medya mensupları korur.

11) Yaratıcılıkları için özgürlüklere muhtaç olan sanatçılar, edebiyatçılar, kültür insanları korur.

12) Sivil ve asker bürokrasi korur.

Bütün bu kurumlar, tarih boyunca dünyada ve Türkiye'de, aynı kuvvetle ve inançla Demokrasiyi her zaman korumuşlar mıdır?

Elbette hayır!

Zaten sorun da buradadır.

* * *

Demokratik Rejim Kime Karşı Korunur?

1) Dış düşmanlara, emperyalistlere karşı korunur.

2) Teröristlere karşı korunur.

3) Diktatörlük heveslilerine karşı korunur.

4) Din gibi, mezhep gibi, ırk gibi, mukaddes kimlikleri siyasetin temel ilkesi yapan, farklılıkları reddeden, Demokratik Hak ve Özgürlükleri sadece kendileri için isteyen politikacılara karşı korunur.

Siyasal tarih ve Demokrasi tarihi, Demokratik Rejimin tarihsel süreçler açısından, değişik aşamalarda, farklı tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtir:

1) Demokratik Rejim, kuruluşu sırasında, eski üretim döneminin egemenleri olan toprak ağalarına ve din adamlarına karşı korunur.

2) Demokratik Rejim, yerleştikten sonra, seçilmiş iktidarlara karşı korunur.

Nitekim Kıta Avrupası'ndaki Anayasa Mahkemeleri de, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Hitler ve Mussolini örneklerine karşı Demokratik Rejimi korumak için kurulmuşlardır.

* * *

Özetle, Demokratik Rejim:

1) Yukarda belirtilen bütün kurumlar ve güçler tarafından korunur.

2) İster gelişmemiş, isterse gelişmiş olsun, bütün ülkelerde, seçildikleri için Temel Hak ve Özgürlükleri zedeleyen ve/veya yok sayan iktidarlara karşı korunur!

* * *

Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun, yargı organları arasındaki bir uyuşmazlık sorunu değil, bir Demokratik Rejim sorunudur!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional