Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

DİKKAT: ANAYASA İHLALİ!

 

YARGITAY ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMAK ZORUNDA MIDIR?

EVET!

Anayasa Madde 153, son paragraf:

"ANAYASA Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar."

MADDE SON DERECE AÇIK; ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI YARGITAY'I DA BAĞLAR.

* * *

MAHKEME KARARLARINDA UYUŞMAZLIK OLDUĞU ZAMAN, ANAYASA'YA GÖRE KİMİN KARARI GEÇERLİ OLUR?

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI GEÇERLİ OLUR.

Anayasa Madde 158, son paragraf:

"Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır."

Madde son derece açık; Anayasa Mahkemesi ile uyuşmazlık iddialarında, Anayasa Mahkemesi kararı esastır.

YARGITAY BU KONUDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA UYMAK ZORUNDADIR.

* * *

YARGITAY, TC VATANDAŞLARININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ ANAYASA'DA BELİRTİLENDEN DAHA GENİŞ BİR BİÇİMDE SINIRLAYABİLİR Mİ?

HAYIR SINIRLAYAMAZ!

Anayasa Madde 14 - "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.

Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir."

MADDE SON DERECE AÇIK; YARGITAY, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ, ANAYASA'DA BELİRTİLENDEN DAHA GENİŞ BİÇİMDE SINIRLAYACAK YORUM YAPAMAZ!

* * *

PEKİ HAKEM KİMDİR?

HAKEM ANAYASA MAHKEMESİDİR.

Hukuka göre, en güçlü olan kişi ya da organ, Anayasa konusunda hakem değildir...

Hukuka göre hakem Anayasa konusunda yargılama yetkisine sahip olandır.

Bakın bu konuda Anayasa ne diyor:

Anayasa Madde 148, yargılama yetkisine ilişkin paragraf:

"Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar."

Madde son derece açık; Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı dahil bütün politikacıları, yöneticileri, kendi üyeleri dahil bütün yargıçları yargılama yetkisine sahiptir.

DOLAYISIYLA HAKEM ANAYASA MAHKEMESİDİR.

* * *

SORUN BİR UYUŞMAZLIK SORUNU DEĞİL, BİR ANAYASA İHLALİ SORUNUDUR.

Yargıtay, mahkeme kararlarının yasalara uygunluğunu denetler.

Anayasa Mahkemesi ise devlet yapısının ve yargı organları da dahil, bu devlet yapısı içindeki bütün mekanizmaların, Anayasa'ya uygun işlemesini denetler.

ÖZETLE, YARGITAY'IN DA AYM KARARLARINA UYMASI ANAYASA EMİRLERİNİN ZORUNLU SONUCUDUR.

BU KARARLARI UYGULAMAMAK ANAYASASI İHLÂL SUÇU OLUŞTURUR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional