Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

 

1) Türkiye Cumhuriyeti nasıl kuruldu?

2) Türkiye Cumhuriyeti kime karşı kuruldu?

Bu iki soruya yanıt verdiğinizde, Cumhuriyet'imizin, nasıl büyük bir tehlike altında olduğunu net olarak görebilirsiniz.

* * *

1) Türkiye Cumhuriyeti dışardaki düşmanlara karşı, bir İstiklâl Savaşı ile kuruldu.

Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşmak isteyen emperyalistlere, onlara ilaveten Batı'dan saldıran Yunanistan'a ve Doğu'dan saldıran Ermenistan'a karşı yapıldı ve kazanıldı.

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan Antlaşması'nda, karşımızda biri gözlemci olmak üzere Emperyalizmin temsilcisi olan on bir ülke vardı:

İmzacı ülkeler, Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya'dır.

Bu on ülkeye ek olarak ABD'de müzakerelere "Gözlemci" olarak katılmıştır.

İşte Türkiye, Emperyalizme karşı, Atatürk'ün kazandığı bir savaşla kurulmuştur.

* * *

2) Türkiye Cumhuriyeti, Padişah ordusuyla, Şeyhülislam'la, dinci isyancılarla ve hain çetelerle de savaşarak, halifeci ve saltanatçı olan bazı Kurtuluş Savaşı komutanlarının muhalefetine rağmen, tarikatlara ve din adamlarının egemenliğine karşı, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

Cumhuriyet'e karşı olanlar şöyle sıralanabilir:

Padişah, Şeyhülislam, padişah ordusu, burada sayılamayacak kadar çok olan iç isyancılar.

Kurtuluş Savaşı'nın, Cumhuriyet'e karşı olan bazı halifeci, saltanatçı komutanları.

Bütün tarikatlar, tekke, zaviye ve türbe örgütlenmeleri.

Cumhuriyet sınıfsal olarak, bir Din-Tarım İmparatorluğu olan Osmanlı'nın din adamları ve toprak ağaları sınıflarına karşı ve Kurtuluş Savaşı'nın bazı komutanlarının muhalefetlerine rağmen kurulmuştu.

* * *

İstiklâl Savaşı sırasında, Halife-Sultan yani Padişah, arkasındaki egemen sınıf olan dincilerle birlikte, ülkeyi işgal eden Emperyalist güçlerle işbirliği yapmış, hem özel bir ordu kurarak hem de Anadolu'da dinci isyanlar çıkartarak Kuvay-ı Milliye'ye karşı savaşa katılmıştır.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması sonunda, Emperyalistlerin lideri olan Birleşik Krallık'a sığınarak bir İngiliz savaş gemisi ile ülkeden kaçmıştır.

Böylece daha Kurtuluş Savaşı sırasında, Cumhuriyet kurulmadan, iç ve dış düşmanlar arasında bağımsız bir Türkiye aleyhine işbirliği başlamıştır.

Dış düşmanlar bağımsız bir Türkiye'ye iç düşmanlar ise Cumhuriyet'e karşıdırlar:

Ülkeyi dinci bir yönetim ile Ortaçağ karanlığına götürmek isteyenler ile, Türkiye'nin bağımsız varlığına karşı olan Emperyalistler, "Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti" olan "Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti"ne karşıdırlar.

Bu ittifak, bence, sadece rejimimize karşı değil, varlığımıza karşı da büyük bir tehlike oluşturmaktadır.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Kasım 2023

Valid HTML 4.01 Transitional