Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

DİNCİ VE IRKÇI İKTİDARLAR ZALİM OLUR!

 

Dikkat edelim, "dindarlık" başkadır, "dincilik" başka!

"Milliyetçilik" başkadır, "faşizm" başka!

Bu yazı "dindar ve/veya milliyetçi kişiler" ile "dinci ve/veya faşist iktidarlar" arasındaki farklar üzerinedir.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler, dinleri, mezhepleri, inançları, ırkları, milliyetleri siyasette kötüye kullanmaz, istismar etmezler...

Dinci ve/veya faşist iktidarlar, dinleri, mezhepleri, inançları, ırkları, milliyetleri siyasette kötüye kullanır, istismar ederler.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler, kendilerininkilerden başka kimlikleri olanları dışlamazlar, siyasal olarak düşmanlaştırmazlar, şeytanlaştırmazlar...

Dinci ve/veya faşist iktidarlar, kendilerininkilerden başka kimlikleri olanları dışlarlar, onları düşmanlaştırırlar ve şeytanlaştırırlar.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler, kimseye zulmetmezler...

Dinci ve/veya faşist iktidarlar, muhaliflerine zulmederler.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler, adildirler...

Dinci ve/veya faşist iktidarlar, adil değildirler.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler, laik olabilirler...

Dinci ve/veya faşist iktidarlar laik olamazlar.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler Demokrat olabilirler...

Dinci ve/veya faşist iktidarlar Demokrat olamazlar.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler, dürüsttürler, yalan söylemezler...

Dinci ve/veya faşist iktidarlar, dürüst değildirler, halklarını aldatırlar.

* * *

Dindar ve/veya milliyetçi bireyler, barışçıdırlar.

Dinci ve/veya faşist iktidarlar, savaş yanlısıdırlar.

* * *

Sevgili okurlarım,

Tarih boyunca siyaset, dinler, mezhepler, ırklar ve milliyetler üzerinden yapıldı...

Tarım Devrimi'nin başlamasıyla, devletler dinlere ve mezheplere göre izlenen siyasetlere göre biçimlendi, kuruldu ve yıkıldı...

Endüstri Devrimi başlayınca, dinlere ve mezheplere ilave olarak, ırklar ve milliyetler de devreye girdi.

Bir yandan köktendincilik öte yandan ırkçı faşizm insanlığı kana bulayan savaşların gerekçeleri olarak kullanıldı.

Oysa savaşların asıl nedeni, Tarım Devrimi döneminde toprak, Endüstri Devrimi'nde ham madde ve pazar, günümüzde ise enerji ve doğal kaynaklardı.

* * *

Hamas-Netanyahu savaşının akla aykırı gelen pek çok özelliği ve tüm insanlığı tehdit eden bir çok yönü var.

Yirmibirinci yüzyılda, bütün insanları eşit görmeye çalışan, Demokratik Rejimi en azından lafzen yüceltmeye çalışan dünyaya, bin yıl önceki siyasetin merceğinden, din ve mezhep savaşları bağlamında bakarsanız...

Veya birkaç yüzyıl öncesinin ırk ve milliyet kavgaları çerçevesindeki çözümlemeler kullanırsanız...

Ortadoğu'daki savaşı, oradaki akıl dışı katliamı ve zulmü, daha iyi algılayabilirsiniz.

Çünkü günümüzdeki savaşlar, dinleri, mezhepleri, ırkları ve milliyetleri, dünya egemenliği rekabetinde araçlar olarak kullanan emperyalistlerin körüklediği savaşlardır...

Ortadoğu'daki zulme derhal son verilmelidir!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional