Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

OSMAN KAVALA (VE GEZİ PARKI) DÜNYAYA BEDEL Mİ?

 

Osman Kavala'yı hapse atmak, hapiste tutmak ve Gezi Parkı Direnişi'ni mahkûm etmek uğruna:

Tarih değiştiriliyor...

Anayasal Demokratik bir direniş olan Gezi Parkı Direnişi, bir hükümet darbesi diye suçlanıyor ve mahkûm ediliyor...

Hak, hukuk, adalet ihlal ediliyor...

Anayasal ve Demokratik bir protesto hakkını kullandıkları için, kamu yararını savunan insanlar hapse atılıyor...

Analar babalar evlatlarından ayrılıyor, aileler parçalanıyor...

Bir ağır ceza mahkemesinin verdiği tahliye kararı siyasal otorite tarafından sert bir üslupla eleştiriliyor ve alel acele yapılan yeni bir suçlama ile bir tutuklu (Kavala) tahliye edilemeden, hücresine geri yollanıyor...

Türkiye İşçi Partisi'nin bir milletvekili, Can Atalay, hapiste tutuluyor ve partinin bunu protesto için Hatay'dan Ankara'ya yürüyüşüne yol açılıyor...

Kamuoyu vicdanında, yargıya karşı olan güven ve saygınlığa büyük bir darbe vuruluyor...

Ayrıca Türkiye'nin, kurucuları arasında bulunduğu Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi gündeme geliyor:

Çünkü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli defalarca verdiği salıverilme kararlara uyulmuyor ve hem AİHS hem de Anayasa ihlal ediliyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) Avrupa Konseyi'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) koruyan bir mahkemesidir.

Bu mahkemenin kararlarına uymayan, uymamakta ısrar eden ülkeler Avrupa Konseyi'nden ihraç edilir.

Anayasa'mızın 90. maddesi şöyle diyor:

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır."

* * *

Tam bu sırada, iktidarın emrine giren yargı mensuplarının yaptıkları ihlaller, haksızlık ve hukuksuzluklar, yine bizzat yargı mensuplarının yazılı ve sözlü ifadeleriyle ve resmi mahkeme zabıtlarıyla gündemin başına oturuyor.

Sonuç olarak Osman Kavala, içerde siyasal, çürümenin, dışarda ise ülkenin Demokrasi'den, Hukuk Devleti'nden sapmasının ve Avrupa'dan dışlanmasının simgesi haline geliyor:

Özetle, siyasal iktidar Osman Kavala'yı ve Gezi Parkı Direnişi'ni cezalandırmak için, hem ülkeyi hem de dünyayı feda ediyor!

* * *

Ben de, kulaklarımda "Sen neymişsin be ağbi"şarkısının nağmeleri...

Kendi kendime, "Bir iktidar uğruna ya Rab ne rejimler, ne ülkeler, ne dünyalar, ne güneşler batıyor" diye mırıldanıyor; özellikle içerdekilere ve elbettedışardakilere de DİRENME GÜCÜ diliyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 17 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional