Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

MADIMAK KATLİAMI ÜZERİNE

 

Madımak katliamının kaçak sorumlularını yargılayan mahkeme, suçlamaları "zaman aşımı" gerekçesiyle düşürdü.

Ben bu katliamın bir "insanlık suçu" olduğunu ve bu nedenle de davanın "zaman aşımı" (eski deyimle, "müruru zaman") gerekçesiyle düşürülmesinin yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "İnsanlığa karşı suçlar" kenar başlıklı 77. maddesinin dördüncü fıkrasında, bu maddede yazılı suçlar bakımından zaman aşımının işlemeyeceği açıkça belirtilmiştir.

Bence bu katliam bir "insanlık suçu" olduğu için, suçlamalar "zaman aşımı" gerekçesiyle düşürülemez!

Nitekim dün, Eren Aysan, konunun "İnsanlık" yönünü anlatır ve Miyase İlknur da, "zaman aşımı" kararını eleştirirken, bu katliamın bir "İnsanlık Suçu" olduğu yeterince vurgulanmıştı.

Ben de bugünkü yazımda, bu katliamı neden "İnsanlık Suçu" olarak gördüğümü anlatacağım.

* * *

Madımak katliamı, olay sırasındaki görüntülerin ve mahkeme zabıtlarındaki ifadelerin ışığında, en az beş bakımdan bir insanlık suçudur:

1) Temelde, bir din ve bir mezhep adına, bu din ve bu mezhep saptırılmış biçimde yorumlanarak işlenen bir toplu ve örgütlü cinayet söz konusudur.

2) Öldürülenlerin çoğunluğu Alevi olmamakla birlikte, bir mezhebe karşı bir eylem niteliği taşımaktadır.

3) Katliam, yukardaki bu niteliklerine ek olarak, inançsızların ölümle cezalandırılması gibi bir hedefi de içermektedir.

4) Eylem sırasında saldırganlar tarafından da net olarak ifade edildiği gibi, Anayasa'mızın temelini teşkil eden Demokratik ve Laik Cumhuriyet Rejimi'ne karşıdır; bu rejimden intikam almaya yöneliktir.

5) Ayrıca, tarihsel ve siyasal olarak toplumumuzun bölünme eksenlerinden biri olan dinsel ve mezhepsel kimlik çatışması üzerinden gerçekleştirildiği için, Demokratik Cumhuriyet Rejimi'ne karşı girişilmiş olan Kahramanmaraş ve Sivas Katliamları gibi, dinin siyasete alet edilmesi sonucu yaşanan, ülkemizin iç barışını, birliğini ve bütünlüğünü zedeleyen bir eylemler zincirinin önemli bir halkası niteliğindedir.

* * *

Ayrıca bu katliamın dikkat çeken başka bazı özellikleri daha vardır:

1) Eylem önemli bir hazırlık süreci ile gerçekleştirilmiştir.

2) Eylemin bir katliama dönüşmesinde, siyasal iktidarın önemli bir ihmali, müdahalede gecikmesi olduğu iddiaları çok yaygın olarak öne sürülmüştür.

3) Katilleri siyasal iktidara yakın olan avukatlar savunmuş, sonradan bu kişilerin çoğu çok önemli mevkilere gelmiştir.

4) Sanıklardan hâlâ kaçak ve mahkeme önüne çıkmamış olanlar vardır. Zaman aşımı kararı bunlar için verilmiştir.

5) Cumhurbaşkanı, geçenlerde mahkûmlardan birini sağlık sorunlarından dolayı affetmiş ve salıverilmesini sağlamıştır.

* * *

Önemli bazı hukukçular, bazı Demokratik Toplum Kuruluşları ve bazı sosyalist partiler bu "zaman aşımı" kararına karşı çıkmışlar ve yasal süreçleri sürdüreceklerini açıklamışlardır.

TOPLUM VİCDANINI KANATAN BU KARARIN YARGI SİSTEMİMİZ TARAFINDAN DÜZELTİLECEĞİNİ UMUYORUM.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional