Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

ŞİMŞEK VE ERKAN BAŞARILI OLABİLİR Mİ?

 

İktidarın, ülkeyi iflasa sürükleyen yanlış maliye ve ekonomi politikalarını değiştirdiğini ilan ettiğini ve iflastan kurtulmak için IMF ile anlaşma yapmadan klasik IMF reçetesini uygulamaya soktuğunu Cuma günkü yazımda belirtmiştim.

İktidar, IMF ile anlaşma yapmadığı için uluslararası piyasaların güvenini kazanmak amacıyla, bu piyasaların güvendiği iki kişiyi, Mehmet Şimşek 'i ve Hafize Gaye Erkan'ı devreye soktu.

Acaba bu ikili başarılı olabilir mi?

* * *

İktidarın anlaşma yapmadan uygulamaya koyduğu IMF reçetesi, ekonomik ve mali istikrarı sağlamak için hem kamu harcamalarını kısacak hem piyasaların uluslararası serbest rekabet koşullarına göre işlemelerini sağlayacak hem de uluslararası sermayenin gelmesi için güvenilir bir hukuk düzeni oluşturacaktır.

Acaba "Şahsım Devleti" rejiminde bu hedefler gerçekleştirilebilir mi?

* * *

Birinci olarak, önümüzde yerel seçimler vardır ve "Şahsım Devleti" iktidarının bu seçimlere yönelik olarak harcama musluklarını kısmak bir yana, alabildiğine açacağı herkesin bildiği bir gerçektir.

İkinci olarak, bu iktidar her ne kadar kamu kurumlarını özel girişimcilere devretmişse de, piyasalarda serbest rekabet koşullarının oluşmasına izin vermemiştir:

Bir başka deyişle, bütün piyasalara sürekli olarak müdahale etmiş, örneğin bütün kamu ihalelerini kendi yandaşlarına vermiş, piyasaların işleyişlerini temelden bozmuştur.

Üçüncü olarak, ne yazık ki, ülkedeki Hukuk Devleti yapısı ve yargı düzeni, bütünüyle "Şahsım Devleti"nin kişisel kararlarına bağlı olarak istikrarlı ve güvenilir bir niteliğe sahip görünmemektedir.

Örneğin 2023 seçimlerinde milletvekili seçilen Can Atalay hâlâ tahliye edilmemiştir.

Örneğin, 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş , Gezi Parkı Direnişi dolayısıyla suçlanan Osman Kavala, AİHM'in kararlarına rağmen hâlâ haksız ve hukuksuz olarak hapistedirler.

28 Şubat mağdurları, Çetin Doğanve emekli komutanların bir bölümü, Gezi Parkı Direnişi eyleminde kamu çıkarlarını koruyan Mücella Yapıcı ve arkadaşları hâlâ hapistedirler.

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşları, Grup Yorum üyeleri, Betül Varan, Sultan Gökçek ve arkadaşları, bazı seçilmiş belediye başkanları, hasta ve yaşlı mahkûmlar, hamile, lohusa kadınlar, bebekler, çocuklar, denetimli serbestlik zamanları geldiği halde tahliye edilmeyenler, hâlâ hapistedirler.

* * *

Özetle, "Şahsım Devleti" rejiminde, hiç kimse, hiçbir konuda, bağımsız politika izleyemez...

Ama oligarşiye kaynak aktarmak için sömürülen ülkenin bütün kaynakları tüketildiğinde, ortaya çıkan paniği önlemek için, kısa bir süre için "mış" gibi davrananlar ve bunlara inananlar olabilir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional