Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

EMRE KONGAR

LAİKLİK NE DEĞİLDİR?

 

Türkiye'de en çok yozlaştırılan, yıpratılan, içi boşaltılan kavramların başında laiklik gelir.

Özellikle dine dayalı siyaset yapanlar yani dinciler, en şiddetli laiklik karşıtlarıdır.

Üstelik bunlar, daha en başta, terim ve/veya kavram üzerinden saptırma yapmaya başlarlar:

Örneğin İslamcıların yazdığı bazı sözlüklerde laiklik "din karşıtlığı", "dinsizlik" olarak tanımlanmıştır.

Oysa laiklik, din karşıtlığı ya da dinsizlik DEĞİLDİR:

Bütün dinleri, mezhepleri, inançları ve inançsızları da KORUYAN bir DEMOKRATİK DEVLET İLKESİDİR.

* * *

Laiklik kavramını saptırmak isteyenlerin kullandığı "Birey laik olmaz, devlet laik olur" ifadesi de DOĞRU DEĞİLDİR!

ÇÜNKÜ laik devletten yana olan birey, tanım gereği, laiktir.

Örneğin, bir Hıristiyan ya da bir Müslüman devletin laiklik ilkesinden yanaysa, laik bir Hıristiyan veya laik bir Müslüman olur.

* * *

Laiklik, bazılarının savunduğu gibi SADECE din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrılması demek de DEĞİLDİR:

Laik devletin, din ve devlet işlerini ayırmasının yanında iki önemli görevi daha vardır:

Birinci olarak, çoğunlukta olan inanç sahiplerinin, bu inançta olmayan vatandaşlara baskı yapmasını engellemekle, bütün inanç sahiplerini ve elbette inançsızları da, ÇOĞUNLUK BASKISINA KARŞI KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

İkinci olarak, hangi inançta olurlarsa olsunlar, inanç sahibi insanlara, Allah adına, din adına, şeyhler, şıhlar, hacılar, hocalar, rahipler, papazlar tarafından, inançlarını nasıl yaşayacaklarına ilişkin BASKI YAPILMASINI DA ENGELLEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

* * *

Laiklik çağımızı kana bulayan dinci-tarikatçı-mezhepçi teröre karşı da en büyük sığınak, en etkili ilaçtır!

Laikliği anlatmak, savunmak SUÇ DEĞİLDİR:

Tam tersine Laikliği anlatmak, savunmak, anarşi ve teröre karşı DEMOKRASİYİ SAVUNMAKTIR!

* * *

Aynı dinden olan insanların ve değişik ülke halklarının dinlerini yaşama biçimleri birbirlerinden çok farklıdır.

Örneğin, Suudi Arabistan'da, İran'da, Libya'da, Malezya'da, Tunus'da, Suriye'de, Irak'da ve Türkiye'de yaşayan Müslümanların din uygulamaları birbirinden çok değişiktir.

Bırakınız farklı dinleri, tek bir din mensuplarının, örneğin Müslümanların bile hangi kurallara uyarak yaşayacağı, ülkeler ve mezhepler arasında dahi tartışmalıyken, bir de din ilkeleri ile devlet ilkeleri çatışırsa ne olur?

Değerler ve inançlar kavgası meydana gelir, kaos çıkar, felâket olur!

Çözüm laikliktedir:

Çünkü Demokratik ve Laik Devlet, bütün dinlere, mezheplere, inançlara ve inançsızlara aynı uzaklıktadır ve HEPSİNİ KORUR.

* * *

LAİKLİĞE KARŞI OLANLAR:

ÜLKEMİZİN BİRLİĞİNE, DİRLİĞİNE, DÜZENİNE, BARIŞINA, GÜVENLİĞİNE VE REFAHINA KARŞI OLANLARDIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional