Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

HAFTAYA BUGÜN NE YAPACAKSINIZ?

Haftaya bugün...

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde...

Nasıl oy kullanacaksınız?

Kime oy vereceksiniz:

Lidere mi...

Kendinize mi?

Ben kendime, bugüne kadar savunduğum değerlere ve ilkelere oy vereceğim!

* * *

1) Atatürk'e, onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne inandığım için...

Hangi lider Atatürk'ü ve Cumhuriyeti savunuyorsa, ona oy vereceğim.

2) Demokratik Rejim'i savunduğum için...

Hangi lider Demokratik Rejim'i savunuyorsa ona oy vereceğim.

3) Hukuk Devleti'ni ve adaleti savunduğum için...

Hangi lider Hukuk Devletini, adaleti savunuyorsa ona oy vereceğim.

4) Laikliği savunduğum için...

Hangi lider laiklikten yanaysa ona oy vereceğim.

5) Yargı bağımsızlığına inandığım için...

Hangi lider yargı bağımsızlığını savunuyorsa, ona oy vereceğim.

6) Tek kişi yönetimine inanmadığım için...

Hangi lider tek kişi yönetimine karşı ise, ona oy vereceğim.

7) Din ve mezhep politikalarının ayrımcı olduğuna inandığım için...

Hangi lider din ve mezhep üzerinden politika yapmıyorsa, ona oy vereceğim.

8) Irkçılık ve azgın milliyetçilik politikalarının ayrımcı olduğuna inandığım için...

Hangi lider ırkçılık ve azgın milliyetçilik üzerinden politika yapmıyorsa, ona oy vereceğim.

9) Kavgaya değil, uzlaşmaya inandığım için...

En az kavgacı olan, uzlaşmayı en çok savunan lidere oy vereceğim.

10) Savaşa değil, barışa inandığım için...

Yurtta barış, cihanda barış diyen lidere oy vereceğim.

11) Sosyal Devlet'ten yana olduğum, sömürüye karşı olduğum için...

Sosyal Devleti savunan, gelir ve servet dağılımını dar ve sabit gelirlilerden yana düzeltecek ekonomik ve mali politikaları uygulamayı vaat eden lidere oy vereceğim.

12) Hırsızlığa karşı olduğum için...

Dürüst lidere oy vereceğim.

13) Kamu malının yağmasına karşı olduğum için...

Kamu malını koruyan lidere oy vereceğim.

14) Yeşilden yana, betonlaşmaya karşı olduğum için...

Yeşili koruyan, betonlaşmaya karşı olan lidere oy vereceğim.

15) Terbiyeden ve nezaketten yana olduğum için...

Terbiyeli ve nazik olan, küfür ve hakaret etmeyen lidere oy vereceğim.

16) Dünya ile rekabet edebilecek, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimden yana olduğum için...

Çağdaş, sorgulayıcı eğitimden yana olan, dogmatik, ezberci eğitime karşı olan lidere oy vereceğim.

17) Bilim, sanat, edebiyat ve kültür alanlarında yaratıcılıktan, özgürlükten, özerklikten ve özgünlükten yana olduğum için...

Bilimde, sanatta, edebiyatta, kültürde, yasaklara karşı olan özgürlükçü lidere oy vereceğim.

18) Üniversite özerkliğinden yana olduğum için...

YÖK'e karşı olan lidere oy vereceğim.

19) Medya özgürlüğünden yana olduğum için...

Medya özgürlüğünü savunan, gazetecileri hapse atmayan, RTÜK ve BİK gibi kuruluşları sadece meslek ahlâkını denetleyen ve siyasal iktidardan bağımsız olan kurumlar haline getirecek lidere oy vereceğim.

* * *

Ve seçimi ister benim oy verdiğim lider kazansın, isterse rakibi...

Kendime, bütün ömrüm boyunca savunduğum değerlere oy verdiğim için, vicdanım rahat bir biçimde gece mışıl mışıl uyuyacağım!

Ve seçimi ister benim oy verdiğim lider kazansın, isterse rakibi...

Ertesi sabah yine Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti için mücadeleye devam edeceğim.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 8 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional