Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

KILIÇDAROĞLU NİÇİN SEÇİLMELİDİR?

Türkiye'nin önündeki sorun sadece Demokratik Rejim'in değil, Erdoğan/AKP iktidarının yıktığı Devlet'in de yeniden kurulmasıdır.

Çünkü Devlet olmazsa, Demokratik Rejim de olmaz!

Kılıçdaroğlu bu Devlet'i, Türkiye Cumhuriyeti'ni, "Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti" niteliğiyle yeniden inşa edeceği umudunu yarattığı için seçimleri kazanmalıdır.

Peki Kılıçdaroğlu, bu Devlet'i yeniden nasıl kuracaktır...

Ona neden güvenmeliyiz?

* * *

Erdoğan/AKP iktidarı Devlet'i hangi yöntemle yıktıysa, Kılıçdaroğlu da aynı yöntemi tersine kullanarak Devlet'i kuracaktır; öyle kurmalıdır:

YİNE YARGI MEKANİZMASINI KULLANARAK...

AMA BU KEZ ADALETİN EGEMEN OLDUĞU YARGI YOLUYLA!

* * *

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan/AKP iktidarının "Devlet Yıkımına" karşı ilk başkaldırısı, 2017 yılındaki Adalet Yürüyüşü idi.

Bu doğru bir tercihti:

Çünkü Devlet, yargı mekanizması kullanılarak adaletsizlik yoluyla yıkılmıştı!

Dolayısıyla, Demokratik Cumhuriyet'in yeniden kuruluşu da aynı yöntemle, ama bu kez sürecin tersine çevrilmesiyle, adaletsizliğin engellenmesiyle, adil yargı yoluyla gerçekleştirilecektir; gerçekleştirilmelidir.

* * *

Bakınız yargı mekanizması kullanılarak devlet nasıl yıkıldı:

1) Önce yargı mekanizması ele geçirildi ve adalet yıkıldı.

2) Sonra yargı yoluyla, ordu, üniversiteler, medya ele geçirildi ve yıkıldı.

3) Böylece, adaletsiz yargı eliyle bir "Korku İmparatorluğu" kuruldu ve toplum susturuldu.

4) Yargı ele geçirildiği için, yağmaların ve yolsuzlukların önü açıldı; bunların soruşturulmaları engellendi ve böylece ülkenin bütün kaynakları tüketildi.

5) Önceden haber alındığı resmi beyanlarla belgelenmiş olan askeri darbe teşebbüsü bahane edilerek Olağanüstü Hal ilan edildi ve OHAL baskısı altında antidemokratik koşullarda yapılan 16 Nisan 2017 Halkoylaması, kaybedildiği halde, yine adaletsiz yargı kullanılarak, yasalara aykırı oy sayımıyla, kazanılmış olarak ilan edildi.

6) Bütün bu süreç sırasında, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurul gibi organlar iktidar yandaşlarıyla dolduruldu; ayrıca, iktidarın parti örgütlerinden gelen kişiler doğrudan savcı ve yargıç yapılarak yargı mekanizması parti organı haline getirilmeye çalışıldı.

Özet olarak:

Devlet, yargı mekanizması kullanılarak yıkıldı.

* * *

Devletin yeniden kurulması, aynen yıkılmasındaki yöntem kullanılarak, yargı mekanizması yoluyla yapılacaktır; yapılmalıdır.

Ama, yargı mekanizması, bu kez adaletsizlik üzerine değil, adalet üzerine yeniden yapılandırılmış olacaktır!

* * *

Kılıçdaroğlu'nun ve müttefiklerinin bütün vaatleri, Devlet'in, Demokratik Cumhuriyet'in yeniden kurulması halinde geçerli olacaktır...

Gerçekleştirilmeleri sadece ve yalnızca Devlet'in yeniden kurulmasına bağlıdır.

Devletin yeniden kurulabilmesi ise ancak adalet ilkesinin egemen olduğu bir yargı mekanizması eliyle, meşru ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilebilir.

* * *

Kılıçdaroğlu, Devlet ile Adalet ilişkisini en iyi kavramış ve bunu Demokratik Rejim adına 2017 yılındaki yürüyüşle net olarak ifade etmiş bir liderdir:

Üstün insan olduğu için değil...

Sizden, benden, seçmenden farklı olduğu için değil...

Adalete inandığı, Devlet'in ve Demokrasi'nin temelinin Adalet olduğunu bildiği, anlattığı, savunduğu ve dürüst olduğu için seçilmelidir.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 10 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional