Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

 

BİDEN'E MEKTUP 5

 

Değerli okurlarım bugün, ABD’de yaşayan Türkler adına, Başkan Biden’e “Ermeni Soykırımı İddiaları” hakkında yollanmış olan çok önemli bir mektubun son bölümünü yayınlıyorum.

Bütün dünyaya Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında kin ve nefret aşılayan bu haksız ve hukuksuz iddiaların önemini, ciddiyetini, korkunç sonuçlarını ve çözüm yollarını öneren bu mektup çok önemlidir.

Bu gerçek dışı, haksız ve hukuksuz iddiaların çok vahim sonuçları olmaktadır:

Örneğin, 1970’li yıllardan itibaren Ermeniler tarafından Türkiye’nin dış temsilciliklerine yönelik olarak işlenen cinayetler hâlâ belleklerimizde tazeliklerini korumaktadır.

Değerli Büyükelçi, tarihçi Bilal Şimşir’in bu konuda “Şehit Diplomatlarımız” adıyla yazdığı iki ciltlik kitap bu iddia sahiplerinin yol açtıkları kara bir lekenin kanıtıdır.

Sevgili okurlarımız, Ermeni Komitacıların cinayetlerine ek olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ve Ermeni işgali altındaki doğu illerimizde yapılan katliamlar da, zorunlu sürgün (tehcir) ve “Mukalete” (Karşılıklı katliam) olaylarının önemli bir parçasını oluşturur.

Tarihteki mukatele olaylarının, pek çok ülkenin meclisleri tarafından, gerçeklere aykırı biçimde “Ermeni Soykırımı” olarak kabul edilmesi, o ülkelerdeki çocukların, eğitim yoluyla, Türk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanı olarak yetiştirilmelerine yol açmaktadır.

Bu mektup, Biden’in “soykırım” terimini kullanmasının ABD hukuku bakımından haksızlığına ve hukuksuzluğuna işaret etmekle birlikte, “Soykırım iddialarının” araştırılması için Ermeni arşivlerin de açılmasını (Türk arşivleri açıktır) ve tarihçilerin ortak çalışma yapmalarını da önermektedir.

* * *

Sayın Başkan, size kendi sözlerinizi hatırlatmak isteriz:

“Amerika bir fikirdir. Her ordudan kuvvetli, her okyanustan büyük, her diktatör ve zalimden daha güçlü bir fikir. O fikir, dünyadaki en umutsuzlara bile umut verir, herkese saygınlıkla muamele edilmesini garantiler ve nefrete asla güvenli bir liman sağlamaz…”

Sayın Başkan, Türk-Amerikan kökenli halk olan bizlere saygınlıkla muamele edilmiyor.

Maalesef, 24 Nisan mesajınız nefrete güvenli bir liman sağlıyor ve barışın inşasına yardım etmiyor, çünkü K-12 okullarına giden çocuklarımıza zorbalık taslanması ve sataşılması başladı bile.

Hepsinden önemlisi, Sayın Başkan, Türkiye ve Ermenistan’ın kuracağı ve Ankara ile Erivan’in seçeceği Tarihçi ve Hukuk Bilimcisi üyelerden oluşan bir Ortak Tarih Komisyonu inisiyatifine destek vermenizi istirham ediyoruz. Bu girişimin gerçekleşmesine içtenlikle katkı vereceğinizi ümit ediyoruz.

Tabii bu girişimin başarılı olması için tüm milli arşivlerin bilimsel araştırmalara açılması gerekir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin tüm arşivlerinin 1980’lerden beri açık olmasına rağmen, Ermenistan’ın arşivleri soykırım iddialarını eleştirenlere kapalıdır.

Büyük çapta Birinci Dünya Savaşı müttefiklerinin yaptığı savaş propagandasına dayanan asılsız ve basmakalıp soykırım iddialarından etkilenen kişilerce Türk Amerikalılara karşı sürdürülen etnik ve dini önyargıların ve ayrımcılığın sona ermesi için tek yol budur.

Sayın Başkan, soykırım iddialarını araştırmak için kurulacak bir Ortak Tarih Komisyonu, bizleri ileri götürecek olan samimi, dürüst, ahlaklı, mantıklı ve etkili tek yaklaşımdır.

Basmakalıp önyargının ve karalamanın değil, araştırma ve diyaloğun barış ve uzlaşmaya doğru giden yolu inşa edebileceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla,

 

Mazlum Koşma Başkan

Dr. Bülent Başol Mütevelli Heyeti Başkanı

Prof. Dr. Ülkü Ülgür Kurucu Başkan

Ergün Kırlıkovalı Geçmiş Dönem Başkanı


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional