Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

BİDEN'E MEKTUP 1

Sevgili okurlarım, biliyorsunuz, ABD Başkanı Biden, Birinci Dünya Savaşı bağlamında 1915 yılında doruk noktasına ulaşan, Osmanlı İmparatorluğu içindeki "Mukatele" (karşılıklı kırım, karşılıklı katliam) olaylarının, "Soykırım", "Jenosid" "Genoside" olduğunu iddia eden Ermeni Diasporasına destek vererek, "Soykırım" terimini kabul etmiştir.

Buna karşılık, ABD'deki Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi ATAA, Biden'a, bu kabulünün ABD Anayasasına aykırı olduğunu belirten bir protesto mektubu yolladı.

Türkiye'nin eski Washington büyükelçisi Şükrü Elekdağ'ın dikkatimi çektiği ve bu konuda yepyeni bir açılımı işaret eden bu mektubun birinci bölümünü bugün yayınlıyorum.

* * *

Başkan Joe Biden

The White House

1600 Pennsylvania Avenue, N.W.

Washington, DC 20500

Konu: Başkan Biden 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmekle Amerikan Anayasasının dört maddesini ihlâl etmiştir.

Sayın Başkan,

Türk Amerikan toplumunun temsilcileri olarak bizler, bu mektubu Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'te Ermeni vatandaşlarına soykırım yaptığını iddia ettiğiniz o talihsiz 24 Nisan 2022 tarihli mesajınızdan duyduğumuz derin hayal kırıklığını ve üzüntülerimizi ifade etmek için kaleme aldık.

Bu iddianız hukuki yollardan veya tarih araştırmaları ile hiçbir zaman ispat edilememiştir.

Sayın Başkan, Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve Senatoda Adalet Komisyonunun 16 yıllık kıdemli üyesi ve başkanı olarak, hukukun üstünlüğü konusunda ne kadar bilgili, saygılı ve hassas olduğunuzu biliyor ve bununla gurur duyuyoruz.

Üstelik, yeni seçilmiş Başkan olarak, o muhteşem devir-teslim töreninde Amerikan Anayasasını "korumak, gözetmek ve savunmak" için büyük bir ciddiyetle yemin ettiniz.

Bütün bunlara rağmen, Sayın Başkan, Amerikan Anayasasının en az dört maddesini ihlâl ettiniz.

24 Nisan mesajınızın Amerikan Anayasasının adil olma prensibiyle ters düştüğüne inanıyoruz.

Birinci ve ikinci ihlâller adil olmanın temel prensipleri ile, üçüncü ve dördüncü ihlâller ise, özellikle Türk Amerikalıların "adil yargılanma hakkı" ile ilgilidir.

Birinci ihlâliniz, Amerikan Anayasasının altıncı maddesi ile ilişkilidir ki bu madde Senatonun kabul ettiği uluslararası anlaşmaları Amerika'nın iç hukuku haline getirir. İşte Anayasanın bu maddesinden kısa bir alıntı:

"...Bu Anayasa ile ona uygun olarak yapılmış Amerikan yasaları ve Amerika'nın yetkisi ile yapılmış ve yapılacak tüm uluslararası anlaşmalar Amerika'nın en üst yasası olacaktır; Anayasada veya Eyalet yasalarında aksine bir hüküm olsa bile bütün eyaletlerdeki tüm hakimleri bağlar…"

Evrensel bir suç olan "soykırım", "Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımı Önleme ve Cezalandırma Sözleşmesi" tarafından yasalaştırılmış, 1948 yılında üye devletlerin onayına sunulmuş ve yeterli onay sayısına ulaşılınca 1951 yılında devreye girmiştir. Türkiye 1950 yılında onay vermiştir.

Bu sözleşme, Senatonun 11 Kasım 1988'de kabul etmesiyle, Amerika Anayasasının altıncı maddesi uyarınca, Amerika'nın iç hukuku haline gelmiş olup, soykırım suçlarını düzenler. "1987 Soykırım Sözleşmesini Uygulama Yasası (Proxmire Yasası)" isimli bu yasa 100-606 nolu KAMU YASASI olmuştur. Sayın Başkan, bu yasanın gerçekleşmesine yol açan tasarının altında bizzat sizin imzanız vardır.

* * *

Değerli okurlarım, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde başlayan ve Birinci Dünya Savaşı'nda doruk noktasına ulaşan Ermeni sorunu, ne yazık ki Ermeniler tarafından günümüzde devam ettirilen bir kan davasına dönüştürülmüştür.

Özellikle Fransa'da ve ABD'deki Ermeniler, politikacılar üzerindeki baskılarla kendilerine "soykırım" yapıldığı iddialarını siyaset sahnesinde de etkili olarak sürdürmektedirler.

Soykırım iddiaları hukuken kabul edilirse, (Yahudiler ve İsrail örneğinde olduğu gibi) Ermeniler için para ve toprak tazminatları da gündeme gelecektir.

ATAA'nın Biden'e mektubu, bu konuda ABD'deki Türklerin ABD Anayasası'na dayalı olan yeni bir açılımını simgelediği için önemlidir.

(Ermenilerin "Soykırım" iddialarının gerçek olup olmadığı hakkındaki bilgiler için benim 100 defadan fazla basılmış olan "Tarihimizle Yüzleşmek" adlı kitabıma bakılabilir.)


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional