Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

"ZAMANIN RUHU" KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA!

Zamanı aşan ve evrensel nitelik taşıyan bir "Demokratik Manifesto" olarak yazdığım "DİREN" adlı kitabım, yaşadığımız sorunları, çelişkileri ve çözüm önerilerini yansıtan "İlaveli İkinci Basım" olarak güncellenmiş haliyle, Kırmızı Kedi Yayınevine teslim edildi ve bugünlerde matbaaya gidiyor.

* * *

Bu Manifesto'nun ilk biçimi, 16 Nisan 2017 Halkoylamasından önce yazılmıştı.

Ne yazık ki Olağanüstü Hal baskısı altında yapılan ve yasalara aykırı oy sayımı ile sonucu saptırılan bu halk oylamasında:

Antidemokratik sınırlama ve kısıtlamalar ve yasa dışı uygulamalar sonunda...

Demokratik Rejim'in korunmasında, sonucu belirleyen bir etki yaratamadı.

Şimdi yine bir dönüm noktası zamanında, Karanlık ile Aydınlık arasında tercih yapacağımız 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde, "Şahsım Devleti" felaketi sonrasında yaptığım ilavelerle "İlaveli İkinci Basım" matbaaya gitti.

Dilerim bir nebze de olsa, Aydınlıktan yana bir etkisi olur.

Bugün bu "Demokratik Manifesto"dan, "DİREN"den bir bölüm aktarıyorum!

* * *

"Zamanın Ruhu bir hayalettir...

Gece gündüz, sürekli sizinle olan, zihninize, yüreğinize sızmış, hiçbir yerde sizi yalnız bırakmayan, en yalnız en mahrem anlarınızda bile dürtükleyen, içinize işlemiş, çok güçlü bir hayalet:

Kimi zaman iktidardır...

Kimi zaman çıkarlarınızdır...

Kimi zaman sevdikleriniz, inandıklarınız.

Kimi zaman bireysel yaşamınızdır...

Kimi zaman toplum.

Kimi zaman baskıdır, cezadır, hapistir, derisi yüzülmektir, yakılmaktır, giyotindir...

Kimi zaman ödül.

Kimi zaman yasadır, gelenek görenektir...

Kimi zaman vicdan!

* * *

Zamanın Ruhu, adı üstünde, zaman göre değişir...

Tekçi, tekilci, tek düze bir yapıdan, zaten içinde barındırdığı, çokçu, çoğulcu, zıtlıklarla dolu diyalektik bir yapıya dönüşür:

İlk zamanlarda totemdir...

Büyücüdür, şamandır, aydır, güneştir...

Yiyecek, içecek, barınaktır...

Ailedir, soydur, soptur, aşirettir.

Orta zamanlarda dindir mezheptir...

Topraktır, tarımdır...

Papadır, piskopostur, engizisyondur, halifedir, şeyhülislamdır, kadıdır, hahamdır, rahiptir, imamdır...

İmparatordur, sultandır, senyördür, beydir, ağadır.

Yakın zamanlarda, millettir, vatandır...

Fabrikadır, üretimdir, ham maddedir, pazardır...

Politikacıdır, meclistir, kabinedir, başbakandır.

Günümüzde insan haklarıdır, demokrasidir...

Barıştır, refahtır, güvenliktir...

Birlikte yaşamaktır, eşitliktir, hoşgörüdür...

Terördür, savaştır, işgaldir, kandır...

Irk ve milliyet, din ve mezhep mücadelesidir...

Petroldür, madendir, bitkidir, hayvandır, sudur...

Dünya egemenliğine, bölge liderliğine oynamak, birleştirerek ya da bölerek yönetmektir!

* * *

Zamanın Ruhu sürekli değişir, aynı kalamaz...

Tekil, tekçi niteliğinden, çokçu, çoğulcu, diyalektik niteliğe, ilişki ve çelişkileri, farklılıkları bağrında barındıran bir yapıya dönüşür!

Toplayıcılık ve avcılık dönemindeki totem, Tarım Devrimi'nde tek tanrılı dine, mezhebe, Endüstri Devrimi'nde milliyetçiliğe, bugün içinde yaşadığımız Bilişim Devrimi'nde ise Demokrasi ve insan haklarına dönüşür Zamanın Ruhu!"

* * *

21'inci yüzyılda...

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılında...

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da...

ZAMANIN RUHU:

DEMOKRASİ, İNSAN HAKLARI, HUKUK DEVLETİ VE ADALETTİR!

Onlar için direnenler, hem vicdanlar hem de tarih önünde, haklı, dürüst, cesur, mutlu ve kutlu kişilerdir.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEMSİL ETTİĞİ SİYASAL VE İDEOLOJİK İTTİFAK, ZAMANIN RUHUNA UYGUN OLDUĞU İÇİN KAZANACAKTIR!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 13 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional