Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

DEPREM SONRASI ÖNLEMLER

 

Sevgili okurlarım, elbette haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanları, hasta, yaşlı, hamile, lohusa mahkumları, annelerinin yanındaki bebekleri, çocukları unutmadım.

Ama bugünlerde deprem felaketi üzerine yazmayı sürdürüyorum.

* * *

Ülkemizdeki bütün felaketlerin bedelini en çok işçi sınıfı öder:

Enflasyon felaketi yaşanır...

En büyük gelir kaybı işçilerin sırtına biner.

Deprem felaketi yaşanır...

En büyük kayıpları işçiler yaşar.

Elbette 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında da emekçi sınıflara yönelik olan bu sömürü düzeni artarak sürme eğilimindedir.

Bu sömürü düzenine karşı olan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK "Deprem Sonrası Alınması Gereken Acil Sosyal Politika Önlemleri" başlığı altında bir dizi öneride bulundu.

Bu önerileri 21 madde halinde kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

(Metnin tamamına https://disk.org.tr adresinden ulaşılabilir)

* * *

1) Depremzedelere yaşamlarını sürdürmek ve yeniden kurabilmek için doğrudan veya dolaylı çeşitli kamusal destekler sağlanmalıdır.

2) Depremzedelerin elektrik, su, doğalgaz ve iletişim fatura borçları silinmelidir.

3) Depremzedeler bu hizmetlerden bedelsiz yararlanmalıdır.

4) Depremzedelerin vergi borçları ile kredi kartı ve ihtiyaç, konut ile taşıt kredi borçları silinmelidir.

5) Depremzedelere yeterli kira ve ev eşyası desteği sağlanmalıdır

6) Depremde hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine prim ödeme ve çalışma süresi koşulları aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır.

7) Deprem sebebiyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybedenler prim ve sigorta süresi şartı aranmaksızın malul sayılmalı ve malullük sigortasından aylık bağlanmalıdır.

8) Depremden zarar görmüş işçilerin korunması için derhal işten çıkarma (fesih) yasağı getirilmelidir.

9) Depremzede işsizler önkoşul aranmaksızın işsizlik ödeneğinden yararlanmalıdır.

10) Deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği ön koşulsuz verilmelidir.

11) Deprem nedeniyle işten ayrılmak isteyen depremzedelerin kıdem tazminatı ödenmelidir.

12) Afetle mücadele kapsamında yeni istihdam yaratılmalı ve işverenlere afetzede çalıştırma yükümlülüğü getirilmelidir.

13) Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında işçi sağlığı ve halk sağlığı kurallarına uyulmalıdır.

14) Güvenli konutlar oluşturuluncaya kadar depremzedeler geçici olarak konaklama tesisleri ile uygun kamu tesislerine yerleştirilmelidir.

15) KYK yurtlarında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler barınmaya devam etmelidir.

16) Uzaktan eğitime geçmeye zorlanan üniversite öğrencilerinin öğrenimlerine örgün olarak devam etmesi sağlanmalıdır.

17) 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında olduğu gibi, deprem bölgesinde uygun ders alanı tahsis edildikten sonra eğitim-öğretim sürdürülmelidir.

18) Deprem sonrası kurulan yaşam alanları kadın ve çocuk depremzedeler için güvenli olmalıdır.

19) Deprem bölgesindeki çocuklara yönelik destek hizmetleri acilen oluşturulmalıdır.

20) Çalışma hayatındaki kadın depremzedelere yönelik özel önlemler alınmalıdır.

21) Deprem sonrası artacak yoksulluk nedeniyle kadın ve çocukların uğrayabilecekleri şiddet ve istismara yönelik özel önlemler hayata geçirilmelidir.

* * *

DİSK'in genel yaşam koşullarına ve iş yaşamına ilişkin bu ACİL önerileri hiç kuşkusuz çok önemli ve anlamlıdır.

Dilerim, "Şahsım Devleti" rejimi hiç olmazsa bu felâket günlerinde:

Emekçi örgütlerine, medyaya ve muhaliflerine karşı nefret söylemleri kullanmaz...

Düşmanlaştırıcı politikalar izlemez...

Partizanlık, ayrımcılık ve dışlayıcılık yapmaz...

Ve DİSK'in bu önerilerini ivedilikle uygular!


Üç önemli kaybımız var:

Ressam Turan Erol.

Yazar Hikmet Altınkaynak.

Hukukçu Vural Savaş.

Hepsinin anısı önünde saygıyla eğiliyorum.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional