Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

POLİTİKACININ SORUMLULUĞU

 

Deprem olayının bir "milli felâkete" dönüşmesinin gerçek sorumlusu, ülkenin azgelişmişliğini istismar eden fırsatçı politikacılardır.

Bir ülkenin, özellikle de bir azgelişmiş ülkenin politikacısı ülkesini ileri götürmek, halkının güvenliğini ve refahını yükseltmekle yükümlüdür.

Türkiye'nin ve bütün azgelişmiş ülkelerdeki politikacıların sorunu, ülkelerini bu azgelişmişlik kapanından kurtarmak için çaba göstermek yerine, bu azgelişmişliği kendilerini zenginleştirmek ve iktidarlarını sürdürmek için bir fırsat olarak kullanmalarında yatar.

* * *

Yıkılan binalardan kim sorumludur?

Görünüşte elbette onu yapan müteahhit!

Peki:

1) O müteahhide, müteahhit olma hakkı, müteahhitlik yapma izni veren...

2) O müteahhide o belirli bölgede, o belirli arsada, inşaat yapma yetkisi veren...

3) O inşaatı denetleyen...

4) O inşaatı kabul eden...

5) O binaya iskân izni veren...

6) Yasalara ve yönetmeliklere aykırı olarak inşa edilmiş olan binalara, oy avcılığı yaparak "imar affı" ile yasallık kazandıran...

7) Bu arada bütün bu hukuksuzluklara rüşvet alarak göz yuman...

Hiç mi sorumlu değildir?

* * *

Elbette fay bölgesinde, kırılma hattı üzerinde inşaata izin veren, kent planlaması yapmayan, müteahhidin yeterliliğini, yaptığı inşaatın depreme dayanıklılığını, yasalarla, yönetmeliklerle ve denetimle sağlamayan/sağlayamayan, merkezi iktidar ve yerel yönetim asıl sorumludur.

Peki merkezi iktidar ve yerel yönetim kim tarafından belirlenir ve denetlenir?

"Seçilmiş politikacı" tarafından!

O halde görünürde sorumlu olan müteahhidin arkasındaki gerçek sorumlu "seçilmiş politikacı"dır.

Ülkesini azgelişmişlik kapanından kurtarmaya çalışmayan...

Ona bilimin ve aklın yolunda hizmet etmeyen...

Bilimin, aklın ışığında, temel hak ve özgürlükler açısından, teknolojik ve ideolojik gelişme bakımından, toplumun ilerisinde değil gerisinde konumlanan ve toplumu zaman içinde ileriye doğru değil, geriye doğru biçimlendirmeye çalışan...

Üstelik, toplumun azgelişmişliğini, hem din gibi milliyet gibi mukaddes kimlik değerlerini istismar ederek, hem de rüşvetle, yolsuzluklarla besleyerek, sabitlemeye yönelen...

Bu azgelişmişlikten, kendi iktidarı, kendi zenginliği için yararlanan "seçilmiş politikacı"...

Bu deprem olayının bir "milli felakete" dönüşmesinin asıl sorumlusudur.

* * *

"Seçilmiş politikacı"nın sorumluluğunu tartışmak elbette "siyaset yapmaktır":

Dolayısıyla, deprem olayının bir "milli felâket"e dönüşmesini irdelerken, elbette "politika yapacağız", elbette "seçilmiş politikacı" olan iktidarı eleştireceğiz...

Ve kararımızı elbette sandıkta belirteceğiz!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional