Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

EŞGÜDÜMÜ KOORDİNE ETMEK

 

Sevgili okurlarım, felâket zamanlarında bir ülkedeki "eşgüdümü koordine etmek" hiç de kolay bir iş değildir.

Ben Okyanusya devletindeki"eşgüdümü koordine etmek" hizmetlerini inceledim ve Orwell'in bile bilmediği birtakım ilkelere, uygulamalara ulaştım.

* * *

Önce ülkeye egemen olan rejimin ideolojisinin genel ilkelerini belirlemelisiniz:

1) "En Büyük Birader", her şeyi, herkesten iyi bilir.

2) "En Büyük Birader", herkesi, her an her yerde izler.

3) "En Büyük Birader"in onaylamadığı hiçbir karar verilemez, hiçbir uygulama yapılamaz.

* * *

İlk olarak, her hizmet biriminin başına o hizmetle hiç ilgisi olmayan ama "En Büyük Birader"e yürekten bağlı, ona biat eden birisini yetkili olarak atayacaksınız ki rejim yara almasın.

Örneğin bir bilim ve araştırma kurumunun başına hayvanat bahçesi müdürünü getireceksiniz.

Ya da afetlerle mücadele biriminin başına bir ilahiyatçıyı tayin edeceksiniz.

* * *

Şimdi artık sıra, bu ilk hizmet birimleri arasındaki "eşgüdümün koordinasyonu" ilkelerine geldi:

1) Felâket zamanlarında "En Büyük Birader"e bağlı olan emir komuta zinciri asla zedelenmemeli, en küçük bir yardım faaliyeti bile, onun onayına bağlanmalı, ondan doğrudan izin alınmadan hiçbir yere, hiçbir konuda yardım yapılmamalıdır.

Esas olan rejime ve "En Büyük Birader"e olan sadakatin korunmasıdır; kararların geç alınması önemli değildir.

2) Felâket zamanlarında bütün ülkedeki, "EŞgüdümün KOordinasyonu"nu sağlamak için doğrudan doğruya "En Büyük Birader"e bağlı, ondan emir alan "EŞKO" adıyla bir örgüt kurulmalıdır.

3) EŞKO'nun başına "En Büyük Birader"e biat etmiş, iyi dini eğitim almış olan bir mürit getirilmelidir.

4) Ülkedeki bütün arama kurtarma etkinlikleri ve yardımlar, sadece EŞKO tarafından ve yalnızca onun kanalından yapılmalıdır.

5) EŞKO'ya eleştiri yapanların yıkıcı etkilerine izin verilmemeli, eleştirilerin engellemesi için bütün iletişim kanalları ve sosyal medya olanakları kısıtlanmalı, insanların birbirleriyle her türlü iletişimi engellenmelidir.

* * *

EŞKO yukardaki kurallara uymadığı, yani "eşgüdüm koordine edilemediği" zaman neler olur?

1) EŞKO yani devlet, felaketin ilk günlerinde felaketzedelere erişemez, yardım edemez, kurtarılabilecek olanlar kurtarılamaz ve ölümler çok fazla olur.

2) Ülkenin ve hatta dünyanın her yerinden yollanan araçlar, gereçler, uzmanlar, insanlar, yiyecek, içecek, ilaç, battaniye, çadır, konteyner gibi yardımlar, felâket sahalarına, felaketzede insanlara hemen ulaşamazlar.

3) Enerji, iletişim, ulaşım, ısınma, yemek, gereksinmeleri karşılanamaz.

Sonuç olarak, yabancı ülkelerin, devletin, iktidar dışındaki belediyelerin, gönüllü kuruluşların, siyasal partilerin, halkın yardımlarının zamanında, derhal felâket bölgelerine ulaşması engellenir...

VE FELAKETZEDELER, DOĞAL FELAKETE EK OLARAK, "EŞGÜDÜMÜN KOORDİNASYONSUZLUĞU" SONUCUNDA, YAPAY BİR FELAKETE DE KURBAN EDİLİR.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional