Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

ANAYASA "ÜSKÜDAR'I GEÇMEK İÇİN KULLANILAN AT" DEĞİLDİR!

 

İçerdeki ve dışardaki sevgili okurlarım:

Hepimizin kaderini belirleyecek olan 2023 seçimleri demokratik rejim ile otoriter rejim arasında bir tercih olacaktır.

Şimdiye kadar bu kritik seçimler ve halkoylamaları Anayasa'ya ve yasalara uygun biçimde yapılmamıştır.

Önümüzdeki bu seçimde de Anayasa'ya ve yasalara aykırı bazı zorlamaların yapılacağı ilan edilmiştir.

Bu nedenle, Anayasa'nın bu konudaki maddelerini anımsatmayı tarihsel bir görev saydım.

* * *

Cumhurbaşkanının seçimi:

Anayasa madde 101 fıkra 2:

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

* * *

Cumhurbaşkanı Yemini:

Anayasa madde 103:

"Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma

Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma

Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma

Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için

Bütün gücümle çalışacağıma

Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."

* * *

TBMM ve CB seçimlerinin yenilenmesi:

Anayasa madde 116:

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

(Dikkat: Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi TBMM için ayrı fıkrada, Cumhurbaşkanı için ayrı fıkrada belirtilmiş. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir ama bu kararı TBMM vermediği için üçüncü kez aday olamaz.)

* * *

Seçim yasası değişikliklerinin uygulanması:

Anayasa madde 67, son fıkra:

Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.

Son seçim kanunu değişikliğinin Resmi Gazete'de ilan tarihi:

6 Nisan 2022

Seçim takvimi: Sandıktan önce 60 gün.

Yeni seçim kanununun en erken uygulama tarihi:

7 Haziran 2023

* * *

Sevgili okurlarım, yeminleri araştırırken, Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve seçim sandık kurulu başkan ve üyelerinin yemin metinlerini buldum, ilerde onları da yayınlayacağım.

Ama Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin yemin metnini bulamadım.

Yardımlarınızı rica ediyorum!


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 24 Haziran 2024

Valid HTML 4.01 Transitional