Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

CHP'NİN VİZYON AÇIKLAMASI-4

 

Bugün sıra CHP'nin "Türkiye'nin İkinci Yüzyılı İçin Vizyon Açıklaması"na geldi.

Partisinin vizyon belgesini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından çıkan ana hatları şöyle özetlemek olanaklı:

1) Açıklama esas olarak AKP iktidarının yarattığı toplumsal, ekonomik ve siyasal krizden çıkmak ve bir daha krize girmeyi önlemek üzerine kurulu.

Hem bu krizden çıkmanın yöntemleri hem de yeniden krize girmenin engellenmesi için alınacak önlemleri içeriyor.

2) Yeni vizyon, "Tek Kişi Rejimini" bitirmeye ve onun yerine yeni bir yönetim biçimini benimsemeye yönelik.

"Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır." denilerek, "Çağdaş Uygarlık" düzeyine gönderme yapılıyor.

3) Vizyon Belgesi, Kılıçdaroğlu'nun liderliğini de ilan ediyor.

Kılıçdaroğlu bunu "Ne istediğimi ve bu yolun nereye varacağını daha başlarken biliyordum. Hepiniz şuna inanın Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz." sözleriyle vurguladı.

4) Yeni Vizyonun, uluslararası üne kavuşmuş olan, siyaset üstü teknokratları da içeren bir uzmanlar grubu ile birlikte uygulamaya sokulacağı ilan edildi.

Bu uzmanlar için Kılıçdaroğlu, "Bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz unutmayın hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz." dedi.

"Bakınız, bu 70 değerli isim ne bir kişi için, ne bir parti için, ne de iktidar için çalışacaklar. Onlar vatanları için çalışacaklar vatanları." diyerek vurguladı.

* * *

Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasından sonra, partili ve partisiz uzmanlar kendi alanlarında birer konuşma yaptılar.

Bu konuşmaların içerikleri de şöyle özetlenebilir:

1) Türkiye, ülkenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevresel, ekonomik ve siyasal sorunlar bağlamında, bütün bunlarla başa çıkacak nitelikte bir yönetimi ulusal ve uluslararası danışmanlarla birlikte oluşturacak.

2) Uygulanacak politikalar "Refah Devleti" anlayışı içinde daha çok üretime, daha yüksek gelire ve daha adil bir paylaşıma yönelik olacak.

3) Bu hedefler bağlamında hem Katılımcı Demokratik Rejim, hem evrensel ölçütlere uygun bir Hukuk Devleti, hem de yoksulları, dar ve sabit gelirlileri kollayan bir Sosyal Devlet yapısı oluşturulacak.

4) Bu çerçevede, Strateji ve Planlama Teşkilatı kurulacak, siyasal ahlâk yasası çıkarılacak, enflasyon düşürülecek, işsizlik azaltılacak, üretim arttırılacak, Meclis'in yetkileri yeniden devreye sokulacak.

5) Bütün bu hedefler Türkiye'nin geleceğinin demokratik, kurallı dünyada olduğu anlayışı içinde gerçekleştirilecek ve Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri canlandırılacak.

6) Yolsuzluk, kara para aklama ve benzeri bütün etkinlikler kesinlikle önlenerek Türkiye "Gri Liste"den çıkarılacak. İhale yasası yeniden düzenlenecek, bütün atamalar liyakat esasına göre yapılacak.

7) Eğitim fırsatları yaygınlaştırılacak, üniversite özerkliği sağlanacak, internete erişim özgürleştirilecek, kadın hakları korunacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülecek.

* * *

Değerli okurlarım, görüldüğü gibi CHP'nin "Türkiye'nin İkinci Yüzyılı Vizyonu", çağdaş dünyada egemen olan serbest piyasa ekonomisi ilkelerinin akılcı ve olanaklı olduğu ölçüde toplum yararına kullanılmasının ana hatlarını içeriyor.

Klasik söylemle, yolsuzluklar engellenecek, yasaklar kaldırılacak, yoksulluk önlenecek, ülke özgürleştirilecek ve zenginleştirilecek.

Bu niteliği ile Sosyal Demokrat bir program özelliğine sahip.

Elbette Sosyalist/Komünist Sol açısından kabul edilebilir bir program değil.

Ve Sosyal Demokrasi'yi tanımlayan "Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti" açısından birtakım eksiklikleri ve 6'lı Masa'nın yapısının ve tutumlarının yarattığı bazı kuşkuları da içinde barındırıyor.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional