Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

6'LI MASA VE CHP BİLDİRİLERİ-1

 

Sevgili okurlarım, Türkiye'nin dününe, bugününe ve yarınına ilişkin önemli açıklamaların yapıldığı son günlerde ülkemiz tarikatların bünyelerindeki çocuk tacizleriyle, siyasal ve bürokratik makamların suç örgütleri liderleriyle olan ilişkilerindeki skandallarla ve Meclis'teki kavgayla çalkalanıyor.

Altı yaşındaki kız çocuğunun babası tarafından bir tarikat şeyhine verilmesinden mi dehşete kapılırsınız?

Her gün katledilen kadınların, eski eşleri veya takıntılı belalıları ya da boşanmak istedikleri eşleri tarafından öldürüldükleri gerçeğine üzülür ve bu kadınların devlet tarafından korunamamış oluklarına mı isyan edersiniz?

Yoksa devlet görevlilerinin suç örgütleri liderleriyle çıkan fotoğraflarına mı takılır, onlar tarafından yargıya müdahale edilip edilmediğine ilişkin sorulara niçin somut yanıtlar verilemediğine ilişkin kuşkulara mu kapılırsınız?

Bütün bunlar olurken, bir meclisin en önemli görevi olan bütçe yapmak işinin "Şahsım Devleti" tarafından seçilmemiş bir devlet memuru ile yürütülmesi artık karşımızda ciddi bir devlet olmadığı izlenimini güçlendiriyor.

Hepsinin üstüne üstlük Meclis'te bir iktidar milletvekilinin bir muhalif milletvekilinin başını yarması ve hastanelik etmesi olayı "Şahsım Devleti"nin vardığı son aşamayı simgeliyordu.

Özetle 20 yıllık AKP iktidarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıktı, yerle bir etti.

İşte biz bu yıkıntı üzerinde geleceği inşa etmeyi konuşuyoruz!

* * *

Türkiye'yi avucuna alan bu karanlık siyasal dönemden çıkabilmek için son günlerde iki önemli açıklama yapıldı:

Birinci açıklama , Demokratik Rejime inandıklarını söyleyen muhaliflerin kurdukları "6'lı masa" ya da "Millet İttifakı" denilen partiler tarafından yapıldı.

İkinci açıklama , hem Cumhuriyet'i, hem Çok Partili Düzen'i, hem de "6'lı masa"yı kurmuş olan CHP tarafından yapıldı.

* * *

28 Kasım 2022 günü, altı partinin genel başkanları tarafından açıklanan Millet İttifakı'nın bildirisi, "Şahsım Devleti" karanlığından çıkmak için yaşanacak olan geçiş döneminde uygulanması düşünülen bir Anayasa metni taslağı önerisinden ve bu önerinin gerekçesinden oluşuyordu.

Bu bildiriden hemen sonra 3 Aralık tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi iktidarlarında nasıl bir onarım ve yeniden kuruluş politikaları izleyeceklerine ilişkin "İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyonu" bildirisini, bu bildiriyi hazırlayan uzmanların da katılımıyla açıkladı.

* * *

Millet İttifakı'nın "Geçiş Dönemi Anayasa Taslağı Önerisi" "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim" için hazırlanmıştı.

Dolayısıyla bu öneri, "Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim" mantığı açısından irdelenecektir.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Vizyonu" bildirisi ise, CHP iktidara geldiği taktirde, ülkenin refahı için önümüzdeki yıllarda izleyeceği ekonomik ve teknolojik politikaları açıklıyordu.

Dolayısıyla bu açıklama da ülkenin toplumsal ve ekonomik refahı için izlenecek ekonomik ve teknolojik politikalar açısından irdelenmelidir.

* * *

"Millet İttifakı"nın "Geçiş Dönemi Anayasa Taslağı Önerisi" elbette bu ittifakın içindeki partilerin niteliklerinden ve bu niteliklerin ittifakıyla ortaya koyduğu yapıdan bağımsız olarak ele alınamaz.

CHP'nin "İkinci Yüzyıl Vizyonu" açıklaması ise, bu partinin genel politikalarından ve belgenin hazırlanmasında işbirliği yapılan uzmanların kimliklerinden ve kişiliklerinden bağımsız olarak irdelenemez.

Dolayısıyla her iki açıklamanın irdelenmesini ve çözümlenmesini de ilerdeki günlerde bu genel ilkeler bağlamında yapmaya çalışacağım.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional