Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

GAMER NEDİR?

 

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığını finansmanında kullandılar" açıklamasını yaparak siyasal iktidarı eleştirenKılıçdaroğlu hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlaması ile dava açılmasını istedi.

Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti'ni koruyan tarafsız yargı ve güvenlik kurumlarının, iktidardaki bir partinin taraftarı olarak Ana Muhalefet Partisi'nin siyasal eleştirilerine karşı tavır alması çok sorunlu!

Böylece Sansür Yasası'nın en tartışmalı ve zaten Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla Mahkeme'ye götürülmüş olan maddesinin ilk uygulaması da, en tartışmalı biçimde ortaya çıkmış oldu.

* * *

TÜİK'e göre Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu.

ENAG'a göre ise yıllık enflasyon oranı yüzde 185,34.

TÜİK'in ÜRETİCİ FİYATLARI'na göre hesapladığı yıllık enflasyon ise 157,69 olarak ilan edildi.

TÜİK'in bu oranlara göre, (araya zaman farkını koysanız bile) perakendeci satıcılar, üreticiden pahalıya aldıkları malları, tüketiciye, zararına, yani daha ucuza satıyorlarmış gibi mantıksız bir sonuç çıkıyor.

Zaten Selçuk Geçer gibi uzmanların TELE 1 'de ifade ettiği üzere, gıda maddeleri, ulaşım, ısınma gibi zorunlu harcama kalemleri açısından toplumun hissettiği enflasyon yüzde 300 dolayında.

* * *

Bu arada, Türkiye, enflasyonla mücadele için faiz oranlarını düşürürken, Avrupa ülkelerine paralel olarak, ABD Merkez Bankası da, enflasyonla mücadele için, politika faizini 75 baz puan daha artırdı ve oranı yüzde 4'e yükseltti.

* * *

PEKİ, GAMER NEDİR?

Tam seçime giderken onu ele almamızın önemi ve anlamı nedir?

GAMER "Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi" demek.

Erdoğan 2019 senesinde İç İşleri Bakanlığı'na bağlı özel bir istihbarat ve eşgüdüm merkezi kurmuş.

18.04.2019 tarihli Anadolu Ajansı haberine göre Resmi Gazete'de yayınlanan CB Kararnamesi ile GAMER'in görev ve yetkileri şöyle belirlenmiş:

Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, güvenlik odaklı olarak İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşlar, valilikler, mahalli idareler, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışıyla olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlerin yer aldığı acil durum planlamasını yapacak veya yaptıracak, buna ilişkin uygulama tedbirlerini almak.

Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatla İçişleri Bakanlığına verilen görevleri yerine getirmek.

Bakan tarafından verilen diğer görevleri de yapmak.

GAMER'in çalışma usul ve esasları, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

İllerde kurulan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlükleri, GAMER'in görevlerinin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları da yürütecek.

Peki bu konuyu ben niye şimdi gündeme taşıyorum?

Çünkü Erdoğan 1 Kasım'da Polis Akademisi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Potansiyel tehditleri belirlemek ve vakitlice tedbir almak için risk analizine yönelik çalışmaları artırıyoruz.

Güvenlik Acil Durum Merkezi GAMER'i bu amaçla yapay zekâ destekli sistemlerle güçlendiriyoruz.

Plaka ve yüz tanıma gibi modern sistemlerden de yararlanarak bu ülkede hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı bir sistemi ülke geneline yaygınlaştırıyoruz.

'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' anlayışıyla veri güvenliği konusunda yerli ve millî çözümler üretiyoruz."

* * *

Dilerim GAMER, seçim güvenliği açısından da, Demokratik Laik Ve Sosyal Hukuk Devleti'nin korunmasına yardımcı olur.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 27 Mayıs 2024

Valid HTML 4.01 Transitional