Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

CUMHURİYET VE MEDYA

 

Dün Cumhuriyet'in 99. Yıldönümüydü.

Bu vesileyle, içerdeki ve dışardaki okurlarım için iki bildiri ve bir rapor özeti yayınlıyorum...

Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliklerin, "Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti"nin ve bu Devlet bağlamında "Bağımsız Yargı"nın yeniden kurulması ile önleneceğini unutmayalım!

* * *

Türk Hukuk Kurumu Cumhuriyet Bayramı Bildirgesi.

Atatürk, diyor ki:

"Bizim açık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasi görüş, ulusal siyasettir.

Dünyanın bugünkü genel şartları ve yüzyılların akıllarında ve karakterlerde yerleştiği gerçekler karşısında hayalci olmak kadar büyük yanlış olamaz.

Tarihin söylediği budur; bilimin, aklım mantığın söylediği böyledir.

Ulusumuzun güçlü, mutlu ve tutarlı yaşayabilmesi için, devletin tamamen ulusal bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, iç örgütümüze tamamen uygun olması ve bu temele dayanması gerekir.

Ulusal sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı korumakla ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve refahına çalışmak.

Genel olarak ulusu genel emeller peşinde oyalamamak ve onu zarara uğratmamak.

Ulusal gücü etken, ulusal iradeyi egemen kılmak, temel ilkedir."

Atatürk'ün deyimiyle:

İlelebet Cumhuriyet!

Cumhuriyet, laik ve halkçı, ulusçu ve devrimci Cumhuriyet!

Cumhuriyet, hep Cumhuriyet ve sonsuzluğa doğru Cumhuriyet:

Laikliğin çiçekleri, halkın gönlünde, halkın düşüncesinde, halkın yaşantısında açana değin, çağdaş bir uygarlık özgür bir düşüncede, özgür vicdanlarda ve en güzel ürünlerini verene değin Cumhuriyet!

Tanrısal inancı, devletin yağma yasası olmaktan kurtarıp, insanların özgür, duru, açık ve ışıklı inançları haline getirene değin Cumhuriyet

Laik, anayasacı, hukukun üstünlüğüyle bezenen Devrimci Cumhuriyet

Yaşasın Cumhuriyet!

Bayramımız kutlu olsun.

Av. Nail Gürman

Türk Hukuk Kurumu Başkanı

* * *

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur tarafından yapılan basın açıklaması:

Türkiye Cumhuriyeti'nin, çağdaş medeniyetler arasında yerini alması laik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olabilmiştir.

Oturdukları koltukları Cumhuriyet'e borçlu oldukları halde, Cumhuriyeti içine sindiremeyenler, Cumhuriyetin kazanımlarını tartışmaya açma çabası içinde olanlar amaçlarına asla ulaşamayacaktır.

Genel Sağlık-İş, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyete, Cumhuriyetin asırlık kazanımlarına ve değerlerine el uzatanlara karşı mücadelesinde hiçbir tereddütte düşmeyecektir.

Genel Sağlık-İş, ebedi önderimiz Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve yüceltmek, Atatürk ilke ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmak için tüm çabayı gösterecektir.

Bu anlayış ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyor, Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

* * *

Bianet tarafından açıklanan "Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri" raporunun özeti:

1992'de öldürülen Kürt gazeteci ve yazar Musa Anter'in cinayetine ilişkin dava zamanaşımından kapandı.

Son üç ayda, sekiz kentte en az 20 medya temsilcisi saldırıya uğradı.

Erdoğan 'ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014'ten 1 Ekim 2022'ye kadar en az 70 gazeteci "Cumhurbaşkanı'na hakaret" başlıklı Türk Ceza Kanunu (TCK) 299. maddesiyle hapis, ertelemeli hapis veya para cezasına mahkûm edildi.

İlhan Taşcı, 2022'de iktidarı eleştiren kanallara 38, yandaş kanallara ise sadece 3 ceza verildiğini kaydetti, çifte standarda dikkat çekti.

126 gazeteci ve medya temsilcisi, "örgüt üyeliği", "üye olmamakla birlikte örgüte yardım", "örgüt propagandası", "örgüt yayınlarını basmak ve yayınlamak", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "suç ve suçluyu övme", "güvenlik güçlerini alenen aşağılamak" , "kişisel verileri ele geçirip yayımlamak", "gizli belgeyi temin", "kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "dini değerleri aşağılamak" gibi suçlamalar nedeniyle yargı önüne çıktı.

* * *

Dilerim Cumhuriyet'in 100. yılına:

Bir iktidar değişikliği sonunda yeniden kurulacak olan, bağımsız yargı erkine dayalı, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti içinde gireriz.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional