Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

HEKİMLERE DARBE!

 

İktidarın, özel ahlâkı olan meslek mensuplarından hoşlanmadığı bilinen bir gerçek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB, Türk Tabipleri Birliği TTB, Türkiye Barolar Birliği TBB, sürekli olarak iktidarın eleştiri, hatta saldırı hedefinde olan meslek odaları.

Bu meslek odaları Anayasa'nın korumasında olan kuruluşlar.

Çünkü bunlar, eski Selçuklu, Osmanlı geleneklerinden gelen Ahi Evran ahlâkını, ahilikten gelen loncaların uygulamalarını, Cumhuriyet Türkiyesine taşıyan, özel meslek ahlâkı olan profesyonellerden oluşuyor.

Bunların temel görevi, mensuplarının bütün uygulamalarını meslek ahlâkı ve kamu yararı açılarından denetlemek.

Bu meslek odaları, ülke kaynaklarını kamu yararı yerine, kendi oligarşisinin özel çıkarları için kullanmak isteyen her türlü iktidar uygulamasına karşı çıkıyorlar.

Bu çerçevede elbette, Temel Hak ve Özgürlükleri, Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devletini korumak da aslî görevleri arasında görülüyor.

* * *

Bu iktidar döneminde doktorlarımıza fiziksel şiddet ve saldırıların oranı çok yükseldi.

Gerek devlette gerekse özelde, sağlık personelinin çalışma koşulları çok kötüleşti.

Erdoğan 'ın "Giderlerse gitsinler" dediği doktorlardan 2020'de 947, 2021'de ise 1.405 kişi, yurtdışına yerleşti.

2022'nin ilk yarısında 1.171 hekimin yurt dışına gitmek için başvurduğunu belirten TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, "Artık uzman hekimler ve akademisyen hekimler de bu göç kervanına katıldı" dedi.

* * *

İktidar son olarak doktorların muayenehane uygulamalarını sınırlayan bir kararı devreye soktu.

Bu konuda CHP Milletvekili Fikret Şahin'in yolladığı mektuptan derlediğim bilgiler şöyle:

1) Serbest çalışan hekimlerin çok büyük bir kısmının özel hastanelerde ameliyat yapmaları engellendi.

2) Kamu kendi hakkını Özel Hastanelere devretti. Bundan sonra Özel hastanelerin kendi binaları dışında muayenehaneleri, poliklinikleri olacak. Bu yönetmelikle özel hastaneler, muayenehanelere çökmüştür.

3) Serbest hekimlik yapanların çalışma özgürlüğü ve hastaların hekim seçme hakkı engellenmiştir.

Bu yönetmelik, Anayasamızın "Çalışma ve sözleşme hürriyeti" başlıklı 48. Maddesine ve "Sağlık hizmetleri" başlıklı 56. Maddesine aykırıdır.

4) Hekimlerin istekleri şöyle sıralanabilir:

-SGK, muayenehanelerle de anlaşma yapmalıdır.

-Serbest hekimlerin kamu hastanelerinin ameliyathanelerini kullanmalarına izin verilmelidir.

-Serbest çalışan hekimlere, hastalarından isteğe bağlı % 200 muayene fark ücreti alma hakkı tanımalıdır.

Dilerim, doktorların mesleklerini icra etme hakları sınırlanmaz ve kısıtlanmaz.

* * *

Tam bu yönetmeliğin tartışıldığı sırada kimyasal silah iddiaları ve bu iddialardan dolayı gözaltına alınan Prof. Şebnem Korur Fincancı olayı patlak verdi:

Fincancı 'nın kimyasal silah kullanılması iddialarını dile getirmesi üzerine TTB için birkaç kez "Kapatılmalıdır" diyen MHP Genel Başkanı, TTB Başkanı Fincancı'nın vatandaşlıktan da çıkarılmasını önerdi.

Erdoğan da Fincancı'nın dile getirdiği iddialar konusunda şöyle demişti:

"Sınır ötesi operasyonlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir...

Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız...

Bu çerçevede ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırması talimatı verdik..."

Fincancı'nın gözaltına alınma kararına karşı TTB de şu açıklamayı yaptı:

"Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz.

Hocamıza ve örgütümüze sahip çıkarak mücadelemizi sürdüreceğiz!"

Dilerim Fincancı hakkında başlatılan süreç, adil ve şeffaf bir evrensel hukuk anlayışı içinde sürdürülür.

* * *

Meslek odaları, meslek ahlâklarını ve kamu yararını, yani ortak yararlarımızı savunmaktadırlar.

Onları sahiplenmeli ve korumalıyız.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 15 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional