Emre Kongar'ın Resmi* İnternet Sitesi


Kitaplar

Green Bullet Makaleler

Green Bullet Articles in English

Sürekli Yazılar


 

AYDINLANMA

 

EMRE KONGAR

KADIN CİNAYETLERİ, KAVALA VE MAN ADASI

 

TELE 1'in haberine göre Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin feshi için verilen dilekçe İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edildi.

Davanamede yer alan şikayet dilekçelerinin özetinde, "Söz konusu derneğin kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı, yine kadınları ve çocukları yok sayarak bu kişiler üzerinden menfaat elde ettikleri, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, Sebahat Tuncel ve Gülten Kışanak gibi isimlerle birlikte terör faaliyetine katılan kadınları savunarak yayın yapıldığı" gibi ifadelere yer verildi.

* * *

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılması için yapılan bu girişim, bana Türkiye'nin öncülük ettiği ve İstanbul'da imzalandığı için "İstanbul Sözleşmesi" adıyla anılan, TBMM tarafından da onaylandığından dolayı kanun niteliği taşıyan, kadına aile ve ilişki içindeki şiddeti önleyen antlaşmadan bir gecede tek bir imza ile Türkiye'nin çıktığı iddiasını anımsattı.

Bu iktidar, tarikat ve cemaatlerle birlikte, kadınların özgürleşmesinden çekiniyor; onları erkek baskısı ve korkusu altında tutmak istiyor!

* * *

Derneğin kadincinayetlerinidurduracagiz.net adresindeki internet sitesinde dava hakkında özetle şöyle denilmiş:

"KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU DERNEĞİ HUKUKSUZ DAVALARLA KAPATILAMAZ!

'Kadın Cinayetlerini Durduracağız' diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktık. Gazetelerin üçüncü sayfalarında 'aşk, sevgi cinayeti' yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk.

Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınları ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğini kurduk.

...Her ay yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik.

...Kadınlar, LGBTİQ+lar, çocuklar için eşitlikçi feminizmin bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız bir adliye dahi bırakmadık.

Bugün itibariyle; işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

...Dosyada; dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş.

...Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken; onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar.

...Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize açılan bu davayı, yalnızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz.

Bu saldırının tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz.

Kadınları ve LGBTİQ+ları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi'nden imza çeken siyasi iktidarın; mücadele edenleri yıldırma çabası, ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir.

Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız.

Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız.

...Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere; tüm kadınları, LGBTİQ+ları ve kadınların mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunu hakkımızda açılan bu fesih davası karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz.

Asla durmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız."

* * *

Bu arada, Osman Kavala'nın, uyulması zorunlu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliye kararına ve bu karara uymadığı için Türkiye aleyhine yaptırım sürecinin başlatılmasına karşın, aylık incelemede, salıverilmesinin yine reddedildiğini not edelim.

Son söz olarak da belirtmeliyim ki, Yargıtay'ın MAN ADASI kararı, ayrı bir yazı konusu olan, büyük bir hukuk skandalını önlemiş görünüyor.

Artık bir hukuk skandalını önleyen kararlara bile sevinir olduk.


  Bu siteden yapılacak alıntılarda kaynak gösterilmesi ahlak kurallarına uygun olacaktır.

Emre Kongar ile iletişim icin e-posta, site yöneticisi ile iletişim için e-posta

Son güncelleme tarihi 22 Nisan 2024

Valid HTML 4.01 Transitional